Kokainslag i SVT friades

STOCKHOLM Granskningsnämnden friar två inslag i SVT, det ena där reportern tuggade kokablad, fick dock viss kritik. I det andra ansåg en anmälare att det röktes för mycket cigaretter i en tv-serie.

Det var i ett resereportage i programmet Packat & Klart i oktober ifjol som en resa till Bolivia skildrades. 17 anmälare ansåg att inslaget förhärligade Che Guevara som person och var kommunistpropaganda, en anmälare upprördes över att reportern visade kokablad genom att tugga dem själv.

Granskningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde i måndags att det inte stred mot kravet på opartiskhet vad gäller den politiska kritiken. Däremot anser nämnden att lämpligheten att reportern provade kokablad kan ifrågasättas, särskilt i ett program som tipsar om resor och aktiviteter.

Bristen anses dock inte så allvarlig eftersom reportern berörde problem med kokabruket att programmet stred mot bestämmelsen om “televisionens särskilda genomslagskraft“.

I tv-dramaserien Upp till kamp i höstas rökte de fyra huvudpersonerna och deras omgivning i Göteborg mycket. Något som en person anmält. Nämnden anser dock att rökandet får ses som ett av flera uttryck för den tidsperiod (1965-1976) som serien skildrade.

• Fotnot: Granskningsnämnden undersöker innehållet i svenska radio- och TV-sändningar som anmälts, men följer även utländska sändningar riktade till svensk publik.

Etiketter:

Annonser