Systemet sålde 400 miljoner liter ifjol

STOCKHOLM Systembolaget ökade ifjol försäljningen mätt i ren alkohol med 5,4 procent, jämfört med 2006. Totalt såldes 404,8 miljoner liter alkoholhaltiga drycker i systembutikerna. Bolagets andel av totalkonsumtionen är nu den högsta sedan mitten av 1990-talet.

Bland alkoholhaltiga drycker ökade försäljningen av vin mest 6 procent (totalt nära 160 miljoner liter vin) och starköl med 5,9 proc. till drygt 207 miljoner liter. Spritförsäljningen stannade på +2,3 procent till 19,3 miljoner liter, medan cider/blanddrycker minskade något (till cirka 18 miljoner liter).

Procentuellt ökade alkoholfritt mest, hela 9,7 procent. Försäljningen av alkoholfritt var dock blygsam, cirka 800 000 liter.

Under året besöktes systembutikerna av 104,9 miljoner kunder (+3,9 procent).
Försäljningen i december svalnade något och stannade på +1,2 procent, jämfört med samma månad året före.

Systembolagets vd Anitra Steen kommenterar fjolårets säljstatistik:
– Systembolagets försäljningsökning uppvägs till stor del av en minskad införsel från utlandet. Det innebär att Systembolaget andel av den totala alkoholkonsumtionen har ökat och nu är den största sen 1995. Trots hög försäljning inför jul och nyår blev det en dämpning av försäljningsökningen under december månad, säger hon i ett pressmeddelande.

Under 2007 ökade försäljningen av alkohol mest i Skåne, Blekinge och Halland med hela 6,3 procent.

• Fotnot: Systembolagets försäljning 2007 länsvis och även lokalt per butik (pdf-fil-fil). Systembolagets andel av svenskarnas alkohol konsumtion var i somras cirka 52 procent.

Etiketter:

Annonser