Maffiabok – “tvivelaktig läsning för intagna“

NORRKÖPING/STOCKHOLM Reportageboken “Svensk maffia“ kan göra fångar ännu mer kriminella. Det varnar kriminalvården för och anstalter har försökt hindra läsning. “Vi vill inte censurera, men boken är tvivelaktig läsning för intagna“, säger Johan Molinder, säkerhetsexpert inom kriminalvården, till Drugnews.

Boken “Svensk maffia“ (Norstedts, 2007)av journalisterna Matti Larsson och Lasse Wierup – en kartläggning av de kriminella gängens utbredning och brottslighet i landet – har blivit en försäljningssuccé. Den har lovordats av såväl rättsanställda, som kriminella och i media och blev i höstas skrämmande aktuell efter att polishelikoptrar angreps i Västsverige och en bomb mot en åklagares bostad.

Boken har de facto tagits bort från Österåkersanstaltens bibliotek och i Ystad avslogs i november en interns ansökan om att få inneha boken. Det senare med motivering av en kriminalvårdsinspektör att boken kunde “uppfattas som uppmaning till brottslig verksamhet“.

Den intagne JO-anmälde dock händelsen vilket ledde till att kriminalvården på högre ort omprövade beslutet på Ystadanstalten. Även justitiekanslern har fått en anmälan.

Kriminalvårdens säkerhetsexpert Johan Molinder anser ändå att boken inte är lämplig för vissa intagna och att den kan skapa oro på anstalterna.
– Boken hyllar den multikriminella livsstilen och jag möter nära dagligen intagna som läst och tar intryck av den, säger Molinder som själv recenserat boken.

Han tycker att författarna stundtals blir rena pr-agenter för gängen. Han anser de ger en ensidig, falsk bild av gängen som vore de fotbollslag som man kan följa i ett seriespel. Foton, påstådd gemenskap i gängen och skildring från exempelvis en dömd ledares “muckarfest“, som författarna var inbjudna till, kan vissa personer uppfatta fel, menar Molinder.

Molinder menar att bakom bilden av gängens pengar och guldkedjor finns något annat som inte beskrivs i boken. Att intäkterna ofta kommer från utslagna narkotikamissbrukare och deras brott, och att gängen även sysslar med prostitution, indrivning, hot och våld. Och att medlemmarnas drömmar om en kriminell karriär ofta slutar i mardrömmar.
– Men vi kan givetvis inte hindra de intagna från att köpa och läsa boken, säger Johan Molinder.

Författarna tillbakavisar anklagelserna om att “Svensk maffia“ glorifierar kriminalitet och menar att kriminalvården måste ha missuppfattat boken helt om man tror att intagna blir mer brottsliga av att läsa den.

– I själva verket har vår bok – även om den mer är riktad till allmänheten – inspirerat till eftertanke och att även gängmedlemmar har hoppat av. Många har varit positiva till boken, bara kriminalvården är så negativ, säger Lasse Wierup till Drugnews.
– Kan det vara en reaktion över vår kritik om hur lite samhället gör mot gängens utbredning och hur lite kriminalvården gör för de här killarna?, undrar han och understryker att man måste få berätta om samhällets utveckling.

Några listor över förbjudna böcker finns inte över otillåten litteratur hos kriminalvården. Ännu, ska kanske tilläggas. För nästa vecka tar riksdagen ställning till ett lagförslag från regeringen som föreslår en reglering av anstaltslitteratur. Antas lagen så ska det bli möjligt för kriminalvården att förbjuda vissa trycksaker som kan motverka en intagens behandling. Det kan handla om att en sexbrottsling i behandling inte får inneha porrtidningar.

Men det kan även komma att handla om annan litteratur och begränsar betydligt möjligheten för intagna att välja egna böcker, varnar justitieutskottets ordförande Thomas Bodström (s). Till Dagens Nyheter säger han att lagändringarna kan strida mot grundlagen och ge utrymme för alltför vida tolkningar när myndighetsbesluten ska fattas.

• Fotnot: Rykten om att författarna nu planerar en uppföljare “Svensk maffia 2“ dementerar Lasse Wierup.

Tema: GÄNGEN

Grov organiserad brottslighet
ibland kallad maffia

har ökat både i Sverige och utomlands. Kriminella lokala nätverk etableras ofta i socioekonomiskt utsatta bostadsområden och invånarna drabbas. Enligt polisens bedömning 2017 så fanns det 61 utsatta områden, varav 23 särskilt utsatta, i Sverige. 2019 var polisens lägesbild något ljusare, 60 områden betecknas nu som utsatta, varav 22 som särskilt utsatta. Insatser görs för att de ska bli tryggare och tas bort från listan.

Våld, dödliga skjutningar och sprängningar har fortsatt öka mellan gängen, vittnen vill/vågar inte berätta. Cannabis är viktig inkomstkälla för nätverken.

Maffialiknande nätverk profiterar på narkotikahandel, utpressning, andra brott, ibland även laglig verksamhet (t.ex i Italien). Pengar tvättas ofta via banksystem.

Läs mer

Etiketter:

Annonser