Våld mot kvinnor ska minskas

STOCKHOLM/ UPPSALA Regeringen vill förbättra skyddet för utsatta kvinnor och föreslår att en kommission kopplas in varje gång en kvinna dödas av en nära anhörig. /Uppsalapolisen använder en ny framgångsrik metod.

– Vi tycker det är angeläget att förbättra skyddet för kvinnor som utsätts för våldsbrott, därför gör vi det här nu, säger folkhälsominister Maria Larsson (kd) till SR Ekot.

Socialstyrelsen ska nu utreda hur tankar med en “haverikommission“ kan genomföras.

Åren 1990-2004 dödades 456 vuxna kvinnor i Sverige, i 253 fall var förövaren män de hade eller hade haft förhållande med. Samma period dödades också 69 flickor under 15 år, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet.

En metod har utvecklats vid Uppsalapolisen och visar att om polisen oftare gör en särskild riskbedömning när en kvinnomisshandel blivit känd, så skulle fler kvinnor slippa att utsättas för mer våld. Bland annat genom öka tillsynen av kvinnornas bostad och att föreslå åklagare att ordna besöksförbud för den hotande mannen.

• VÅLD MOT BARN/ Sedan årsskiftet ska Socialstyrelsen särskilt utreda fall då barn misshandlats till döds av anhörig. Detta som en följd av det tragiska fallet då 10-årige Bobby misshandlades till döds av sin berusade mamma och styvfar.
Avsikten är att se om skolor, myndigheter och övriga samhället hade kunnat handla annorlunda för att förebygga brottet.

Etiketter:

Annonser