Brukarvänspris till Björn Fries

STOCKHOLM Björn Fries, avgående nationella narkotikasamordnaren, har utsetts få till Svenska Brukarföreningens “Brukarvänspris“ för 2008. Detta för att bland annat utvecklat och stått för en humanistisk pragmatisk syn inom narkotikapolitiken.

Fries noteras särskilt ha kämpat för en utvidgning av substitutionsprogrammen (av bl a metadon och subutex) och debatterat, utrett och öppnat för fler utökning av omstridda sprutbyten. Även hans initiering av resurser till forskningsprojekt vars hållning “rimmat illa med den repressiva svenska hållningen“, vill föreningen framhålla.

Priset som består av en litografi av den framlidne konstnären Carsten Engström överlämnas i samband med ett seminarie i slutet av mars som Brukarföreningen ordnar.

Brukarvänspriset stadgas gå till den “som bidragit till att förbättra situationen för de människor som utgör Svenska Brukarföreningens medlemskollektiv“. Föreningen organiserar och vill särskilt hjälpa personer med opiatberoende och de som har eller vill ha läkemedelsbaserade ersättningsmedel.

• Priset har tidigare tilldelats professor Lars Gunne, sprutbytet i Skåne, professor Henrik Tham, socialstyrelsen och 3-G studien (med läkarna Markus Heiligh, Johan Kako och Leif Grönblad).

Etiketter:

Annonser