Unga kvinnor oftare fulla

UPPSALA Fler unga kvinnor dricker sig fulla än tidigare, medan tendensen är den motsatta bland män. Var tredje kvinna och varannan man i åldern 16-29 år uppger att de druckit sig berusade mer än en gång varje månad. Det framgår av årets folkhälsoenkät.

Folkhälsoinstitutets nya statistik presenterades vid en alkoholkonferens i Uppsala för länsstyrelsepersonal i tisdags. Den årliga enkäten baseras på ett urval av 70.000 svenskar i åldrarna 16 till 84 år.

Nära var fjärde (23 procent) av de unga kvinnorna i åldersgruppen uppger att de varit fulla två till tre gånger i månaden vilket är en ökning från 18 procent för tre år sedan.

Bland de unga männen har siffrorna sjunkit något sedan 2004. I årets folkhälsoenkät uppgav 32 procent i åldersgruppen 16-29 år att de varit fulla två till tre gånger i månaden, jämfört med 36 procent tidigare.

Berusningsdrickande har särskilt viktig roll när det gäller våldsamma dödsfall såsom drunkningar, fallolyckor, självmord och mord. Cirka 700 dödsfall på grund av olyckor varje år relateras till kraftig berusning.

– Att minska berusningsdrickandet är en viktig folkhälsofråga, säger Gunnar Ågren, generaldirektör på Folkhälsoinstitutet, i en kommentar.

Etiketter:

Annonser