När bryter ministern tystnad om WTO?

STOCKHOLM Ska regeringen och nya handelsministern Ewa Björling (m) äntligen tvingas svara om man ska agera för att begränsa frihandeln med alkohol och tobak? Detta sedan riksdagsledamoten Birgitta Eriksson (s) lyft upp WTO-frågan i parlamentet.

I en s.k. skriftlig fråga undrar Birgitta Eriksson “hur avser statsrådet att agera för att begränsa handeln och frihandeln med alkohol och tobak?“.

Bakgrunden är att flera debattörer, bland andra Anders Wijkman, EU-parlamentariker (kd), och Sven-Olov Carlsson, IOGT-NTO:s ordförande, begärt att handelsministern agerar mot EU:s linje i WTO-förhandlingarna. Unionen har överlåtit till EU-kommissionen att förhandla, men driver en linje som på sikt kan hota både Sveriges och fattiga utvecklingsländers folkhälsopolitik.

“Att stödja EU:s nuvarande position är inte bara dubbelmoral. Utrikesdepartementet hittillsvarande hållning äventyrar också de grundläggande målen för Sveriges biståndspolitik“, skrev Wijkman och Carlsson i ett gemensamt debattinlägg med krav på svar och agerande av handelsministern.

Drugnews och sajten Europaportalen har upprepat gånger erbjudit handelsminister Ewa Björling utrymme för replik alternativt svara på frågor, men hon har hittills avstått.

Ska nu regeringen äntligen bryta tystnaden om de hemliga WTO-förhandlingarna?

Etiketter:

Annonser