“WTO-avtal riskerar öka alkoholskador“

REYKJAVIK Nordiska regeringarna måste undanta alkohol och alkoholrelaterade tjänster. Det kräver drogrestriktiva nätverket Nordan i en resolution om de förhandlingar i världshandelsorganisationen WTO som pågår om internationella tjänsteavtalet Gats.

Förhandlingarna drivs med liten insyn och möjlighet till inflytande. För EU:s medlemsstater sköter EU-kommissionen underhandlingarna, inte de nationella regeringarna.

En risk som Nordan ser är att en grupp internationella jurister ges makten att ändra i nationella lagar om exempelvis alkoholreklam och bestämmelser för servering av alkohol så att alkoholindustrin ges ökade möjligheter att globalt marknadsföra sina produkter. Något som kan hota enskilda länders möjlighet att bedriva en aktiv folkhälsopolitik.

Detta skulle med stor sannolikhet leda till ökat drickande och ökade alkoholskador, varnar Nordan.

– Vi vet av erfarenhet att handelsintressen i EU oftast ges företräde framför skyddet av folkhälsan. Men alkohol är ingen vanlig handelsvara som bör regleras i kommersiella avtal som syftar till att öka handel och konsumtion, skriver Nordan i sin resolution som antogs vid årsmötet i Reykjavik.

Nordan består av ett nätverk av 88 frilligorganisationer i Norden och de baltiska länderna och som arbetar för en restriktiv och solidarisk alkohol- och narkotikapolitik. Ordförande är Gabriel Romanus, tidigare socialminister och vd för Systembolaget i Sverige.

Etiketter:

Annonser