“Cannabisdom urholkar straffvärdet“

UPPSALA En 33-årig man har dömts till fyra års fängelse för en stor cannabisodling i en lada i norra Uppland. Polis och åklagare reagerar dock på att domstolen gav honom straffrabatt för att rushalten var låg i några av växtdelarna. “En devalvering av straffvärdet som sänder fel signaler“, säger Kenneth Olsson, narkotikasamordnare hos Uppsalapolisen, till Drugnews.

Polisen avslöjade efter tips i maj odlingen som bedrevs med avancerad utrustning i en lada nära Älvkarleby. Både odling av cannabisplantor och växtdelar beslagtogs. Växtdelarna vägde torkade nära 15 kilo.

Det var 33-åringens mor som ägde gården, men sonen hade lånat ut den till en kamrat som bodde där hyresfritt och skötte om odlingen. Den 35-årige kamraten erkände brott och dömdes av Uppsala tingsrätt till fyra års fängelse.

33-åringen har emellertid hela tiden förnekat kännedom om cannabisodlingen och överklagade sin dom. Men både tingsrätten och Svea hovrätt anser att telefonkontakter mellan männen, i genomsnitt sju samtal per dag, talar emot och dömde även honom till fyra års fängelse för grovt narkotikabrott.

Tingsrätten för dock i domen ett resonemang om att analyser av beslaget visar att bara drygt åtta kilo av växtdelarna hade en rushalt, s.k. THC-halt, på minst fyra procent. Medan övriga sex kilo, med lägre halt, ej bedömdes intressant för missbruk med hänvisning till en tidigare dom i Högsta domstolen.

“Vid bedömningen av straffvärdet har tingsrätten i mildrande riktning beaktat att en stor mängd av cannabisen haft en THC-halt understigande 4 procent“, skriver rätten.

– Men alla ovanjorddelar av cannabis är narkotikaklassade och ger man sig in i såna här resonemang kan det bli lite konstigt, säger kammaråklagare Johan G Delin som drivit målet.

• Drugnews: kan det uppfattas som att det är okey att odla cannabis under 4 procents rushalt?
– Jag är rädd att det kan tolkas så och då befinner vi oss på ett sluttande plan, säger Delin.

Han ska nu kontakta riksåklagaren för att diskutera frågan. Detta i en tid när allt fler cannabisodlingar upptäcks i landet. Bara i Uppsala län har hittills 26 odlingar hittats i år. Det finns dessutom idag metoder, lätt tillgängliga på internet, att även kemiskt anrika låghaltig cannabis till betydligt högre rushalt, enligt Kenneth Olsson på Uppsalapolisen.

Det prejudicerande fall i Högsta domstolen (NJA 1998 s.512) som Uppsala tingsrätt hänvisar till drevs från riksåklagarens sida av Astrid Eklund, idag vice överåklagare på Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum.
Hon menar att det finns anledning att förtydliga domen för rättsväsendet.

– Tolkningen är förhastad av HD-domen, man kan inte dra de slutsatser som tingsrätten gör, säger Astrid Eklund till Drugnews.

HD slog i domen framför allt fast att cannabisprodukter som marijuana och hasch rättsligt bör behandlas lika eftersom rushalterna genom växtförädling alltmer närmat sig varann. THC-halten i målet var framför allt en bevisfråga i förhållande till hur åtalet var utformat, menar Eklund.

• I en annan HD-dom om cannabis i våras frikändes en man som påträffats med 1,6 kilo av hampasorten finola som han stulit. Även om THC-halten hade dubbelt så hög rushalt än vad som är tillåtet vid odling av s.k. industrihampa (max 0,2 procent THC), slås fast att den inte övergår att klassas som narkotika för att någon hanterar den utanför själva odlingen.
EU-domstolen upphävde 2003 Sveriges tidigare förbud för hampaodling.

Ökad cannabisodling

• Illegal cannabisodling ökar i landet, enligt Johan Nilsson på rikskriminalpolisen. Särskilt sedan Marocko – världens största producent av hasch – startat reduceringsprogram och gör stora beslag.

• En studie har kartlagt uppåt 140 ligor som årligen smugglar och handlar med 20-30 ton cannabis i Sverige, ett par tre av ligorna handlade med inhemsk odlad marijuana.

• Plantera cannabisplantor på allmänna platser är något som lobbyister i en legaliseringskampanj börjat med för att utmana svensk narkotikapolitik.

• Drugnews drogfakta om cannabis effekter.

Etiketter:

Annonser