Hiv-buss söker upp missbrukare

STOCKHOLM (Drugnews) Fältteamet i en “hiv-buss“ har i sommar sökt upp narkomaner i Stockholm och ska nu rulla vidare i höst. Bussen är del i en studie med målet att få en bild av hur många intravenösa missbrukare i Stockholm som har hiv och hepatit och hur smittvägarna ser ut. Kanske bussen även är ett alternativ till att starta sprutbyten?

– Vi såg en ökning av hivsmittade i Stockholm under det senaste året och blev oroliga, säger till Drugnews Kristina Hillgren, psykolog på Maria Beroendecentrum AB och en av initiativtagarna till studien.

Stämningen är lite uppsluppen när Drugnews träffar några personer i det fältteam som under sommaren jobbat med hiv-bussen. Teamet har precis presenterat sitt arbete för personal på Maria Beroendecentrum på Södermalm och det märks att de är engagerade i arbetet.

I fältteamet har läkare, sjuksköterskor, psykolog och en alkoholterapeut jobbat. Teamet har åkt runt till platser där missbrukare befunnit sig – till parker, härbärgen och så kallade lågtröskelboenden i stan. Missbrukare har intervjuats om sina drogvanor, om de skyddar sig när de har sex och om de delar sprutor. De fick även information om hiv och hepatit. Förutom testning av hiv och hepatit erbjöds de även att vaccinera sig mot hepatit B. Hepatit C som många missbrukare har, går inte att vaccinera mot.

De flesta som fältteamet sökte upp tackade ja till att testa sig. Men personalen i teamet fick ha fingertoppskänsla – vilka skulle man fråga? Flera missbrukare var misstänksamma först, kom bussen från polisen eller socialen? Men när de förstod vilka teamet var så reagerade de ofta positivt och följde med för provtagning.

– Många missbrukare är ju skeptiska till allt som har med samhället att göra, men vi har ändå lyckats bryta en barriär när vi kommit ut till deras område, säger Märit Halmin, till vardags läkare på Södersjukhuset.

Hiv-bussen åkte ut så ofta det gick att få tag på chaufför. Minst två gånger i veckan, ibland mer. Och fanns det ingen chaufför så hände det att personalen gick till fots istället. Varje onsdag var det läkarmottagning på bussen och då kunde de som testats få provsvar. De som hämtade provsvaren fick som tack en matkupong på hundra kronor. Totalt har 270 personer testats och 220 av dessa har hämtat sina provsvar, resultaten summeras senare i höst.

För fältteamet gällde det att hela tiden jobba här och nu.
– Det gick inte att säga “vi ses som tio minuter eller om en halvtimme“. Jag vet inte hur många gånger jag varit med om att jag bara skulle hämta nåt medan personen väntade och så var han borta när jag kom tillbaka. Det kan hela tiden komma något i vägen, säger sjuksköterskan Krister Jansson.
Ibland var lättare att testa än att lyckas ge besked om provsvaren, när 40 sms-meddelande hade skickats ut kom vid något tillfälle bara sex personer och hämtade svaren.

Om en person testats positivt förberedde fältteamet så att det fanns en beredskap att ta emot personen på en infektionsklinik.
Fältteamet har mött personer som borde ha varit hiv-testade och vaccinerade mot hepatit för länge sen. Många missbrukare får inte heller tillräcklig information om hiv och hepatit. Äldre missbrukare vet att risken för smitta är stor om man delar injektionsverktyg, men unga vet inte alltid det. Den som börjar knarka idag börjar kanske inte med alkohol och hasch utan går på tyngre droger direkt och då ökar riskerna.

Intervjuerna med missbrukare har gett ökad kunskap om hur missbruket ser ut idag.
– Tidigare fanns det i stort sett två tydliga injektionskulturer – amfetaminister och heroinister. Så är det inte längre. Nu ser vi blandmissbruk av många slag, heroin mixas med amfetamin och subutex eller metadon blandas med amfetamin, säger psykologen Kristina Hillgren (bild).

Kristina Hillgren vill inte gå in på om ett arbete som det med hiv-bussen skulle kunna vara ett alternativ till sprututbyte. Men hon menar att man vet sedan gammalt att testning av hiv har en förebyggande effekt och hennes förhoppning är att sommarens arbete med hiv-bussen bekräftar detta.

Hon tycker att arbetet med bussen visat att ett mer aktivt fältarbete är nödvändigt. Och hon vill se fler läkare, psykologer och sjuksköterskor på fältet, man måste vara där missbrukarna är och ge dem adekvat sjukvård och behandling.

Läkaren Märit Halmin håller med:
– Det handlar om vilken inställning vi i vården har och hur mycket vi är beredda att förändra våra rutiner för att bemöta missbrukarna. Många tror att det är omöjligt att ha med de här människorna att göra eftersom de ofta inte dyker upp när de ska. Men vårt arbete visar att det funkar att ändra rutiner, vi har fångat upp många missbrukare så här.

Sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg (fp) tycker att ett utökat fältarbete med bland annat hiv-test skulle kunna vara ett alternativ till de sprututbytesprogram som just nu debatteras.

– Jag är alldeles övertygad om att ett utökat uppsökande arbete från sjukvård och socialtjänst skulle vara effektivt. Jag hoppas att den här studien kan ge oss ledning om hur vi kan utveckla beroendevården. När man jobbar så här möter man ju de missbrukare som själva inte söker kontakt med vården, men som är i behov av både medicinska och andra insatser, säger hon till Drugnews.

Etapp ett i studien med hiv-bussen avslutades 31 augusti. Den har fokuserat på missbrukare som inte har kontakt med sjukvården. Etapp två, som innebär att ytterligare 800 missbrukare ska testas och intervjuas, ska vara klar till årsskiftet. Bussen ska några dagar i veckan fortsätta med uppsökande verksamhet, men nu ska också missbrukare på häkten och de som har kontakt med sjukvård och frivilligorganisationer testas och intervjuas.

• Fotnot: Studien bedrivs av Karolinska Institutet och Maria Beroendecentrum AB tillsammans med Smittskyddsenheten vid Stockholms läns landsting och Socialmedicinska häktesprojektet.
Hur många i studien som testats positivt på hiv och hepatit kan av forskningsskäl inte redovisas förrän senare i höst.

Etiketter:

Annonser