Fosterbarnens helvete kartläggs

STOCKHOLM Vittnesmål om vanvård och övergrepp mot 62 barn som placerats på svenska fosterhem, institutioner och familjehem har överlämnats i en delrapport till regeringen. Men betydligt fler befaras ha fått sin barndom stulen.

-Det är mycket värre än vad vi trodde och ingen av oss visste att eländet
var så omfattande, säger utredningens ordförande Göran Johansson till Dagens Nyheter.

Han överlämnade i tisdags en första rapport från den statliga utredning som undersökt förekomsten av vanvård i sociala barnavården 1950-1980.
Det var 200 000-250 000 barn de åren som myndigheter beslutade skulle omhändertas, kanske för att föräldrarna var missbrukare, inte orkade, eller ansågs lämpliga som vårdnadshavare.

De som fick en bra uppväxt i en kärleksfull miljö finns inte med i materialet, utan utredarna har uppmanat de som känt sig illa behandlade att delge sina berättelser. Hittills har 62 personer alltså berättat och ytterligare 120 står på kö.

Det handlar om systematiska övergrepp utförda av personer som var satta att vårda och skydda barnen. I rapporten nämns hur intervjupersoner blivit slagna i ansiktet, på kroppen, med eller utan kläder. Tillhyggen som sopkvastar, mattpiskor, kedjor, galjar, piskor, bräder med mera.
Barn bestraffades för påstådda förseelser på fler grymma sätt: hånades och sparkades, drogs i håret eller blev knuffade nedför trappor, fick leksaker och ägodelar förstörda. Några har blivit sexuellt utnyttjade.

Värst verkar fosterbarnen ha haft det.
– Barnhemsbarnen kunde ju ty sig till varandra, och de var i någon mån hjälpta av den sociala kontroll som ändå fanns på institutionerna. Men fosterbarnen var mer eller mindre isolerade, och i många fall pågick vanvården och övergreppen i tysthet i många år. Jag tror att vår utredning kommer att ändra myndigheternas hittills ganska naiva syn på fosterhemmen, säger Göran Johansson till DN.

Utredningen tillsattes av förra s-regeringen och skulle utreda de redan preskriberade brotten. Dels kartlägga och ge de utsatta möjlighet att idag berätta sin historia. Dels erbjuda psykologiskt stöd om den enskilda så önskar.

Flera har mått dåligt upp i vuxen ålder. Föreningen Stulen barndom har i processer krävt skadestånd för de övergrepp medlemmarna utsattes för.
Men den frågan vill inte folkhälsominister Maria Larsson (kd) idag ta ställning till.

– Först måste vi veta vad som har hänt. Den inventeringen pågår. Frågan om skadestånd finns inte på dagordningen ännu. Vi måste ha den samlade bilden klar, sade hon till SR Ekot och vill invänta slutrapporten nästa år.

Också i Norge och Irland har kommissioner granskat vanvård och övergrepp i den sociala barnavården. Där har dock skadestånd betalats ut. Som mest har ett tidigare irländskt barnhemsbarn fått motsvarande 2,8 miljoner kronor.

• Den borgerliga regeringen har i proposition föreslagit skärpt lagstiftning i barnavården. Bland annat att barnens vilja ska komma mer i fokus i beslutsunderlag i placeringar och att länsstyrelsen ska skärpa tillsynen. Men också registerkontroll för att undvika att som ska ta hand om barn inte är tidigare dömda.

• Fotnot: Läs delrapport 1 från Utredningen om vanvård i den sociala barnavården, S 2006:05, (18 sidor).

• Fotnot 2: “Jag sov i pannrummet“, berättar för DN Karin som var bara 9 år när hon placerades i en fosterfamilj.

Etiketter:

Annonser