Blodprov avslöjar alkoholproblem

LUND Ett vanligt blodprov i fingret kan på fem minuter upptäcka alkoholproblem, genom att spåra missbruk de senaste två-tre veckorna. Forskare i Lund tror att den nya metoden snart kan användas på vårdcentraler och arbetsplatser.

Testet kan snabbt ge svar om personen druckit mycket senaste tiden, både daglig konsumtion och kraftiga helgfyllor kan påvisas.

– Personer med begynnande alkoholmissbruk försöker ofta mörka sina problem både för sig själv och andra. Att upptäcka problemen tidigt är därför mycket viktigt, säger Arthur Varga, forskare i tillämpad biokemi på Lunds Tekniska högskola, till Drugnews.

Det kan handla om att ge ytterligare ett verktyg till en läkare i mötet med patienter. Det räcker inte alltid för doktorn att ställa rätt fråga. Det finns ett 60-tal alkoholrelaterade sjukdomar, men som kan vara svårt att fastställa orsaken till.

– Och inom vissa yrkesgrupper som bland piloter, chaufförer och sjökaptener kan alkoholproblem innebära farliga säkerhetsrisker, säger Varga.

Han har utvecklat spårmetoden i ett projekt tillsammans med professor Staffan Nilsson. Vargas arbete inleddes genom en doktorsavhandling i medicin. Där analyserade han en ny biomarkör som bara bildas när etanol finns i blodet.
Han har senare lyckats fånga upp och mäta förekomsten av ämnet på ett snabbare sätt genom CE-metoden (s.k. kapillärelektrofores baserad metod).

Dagens metoder (ex CDT-metoden) att fastställa alkoholproblem är osäkra, dyra och tar lång tid att göra. Den nya CE-metoden ger efter ett stick i fingret provsvar inom fem minuter.
Varga tror att forskningen – som nu ska följas upp genom att ta fram mindre mobila boxar – kan kommersialiseras och tas i bruk inom ett till två år.

Han tror att metoden kan bli intressant inom exempelvis sjukvården, på arbetsplatser och andra ställen där hälsokontroller görs. Som komplement i transportbranschen när alkolås inte räcker till för att säkerställa nykterhet flera dygn före arbetspass och i förlängningen även bli en del i de allt vanligare drogtestpaketen, tror Arthur Varga.

Etiketter:

Annonser