Cannabis ökar risk för psykisk sjukdom

CARDIFF De som någon gång använt cannabis har 41 procents högre risk att drabbas av psykoser än de som aldrig använt drogen. Det är slutsatsen i en vetenskaplig granskning som publiceras i det senaste numret av den ansedda medicinska tidskriften the Lancet.

Ju mer cannabis en person använder desto större risk för att drabbas av psykisk sjukdom, enligt den genomgång av 35 studier som forskarna baserar sina slutsatser på. För de personer som använder cannabis mest kan risken för psykisk sjukdom vara fördubblad.

Även om forskarna inte utesluter att delar av resultatet kan förklaras av andra faktorer, har de så långt möjligt kontrollerat om deltagarna i studierna uppvisat symptom på grund av att de varit påverkade av cannabis eller om det är psykosen som orsakar cannabisanvändningen, istället för tvärt om.

Forskarna bakom studien drar därför slutsatsen att det nu finns tillräckligt med bevis för att varna unga människor för att cannabisanvändning ökar risken för att få psykiska sjukdomar senare i livet.

Även om det är få även bland dem som använder cannabis som drabbas av till exempel schizofreni, så gör forskarna bedömningen att cannabis, eftersom drogen är så vanlig, ändå väsentligt ökar den psykiska sjukligheten i befolkningen.

Fotnot: Läs hela studien här: “Cannabis use and risk of psychotic or affective mental health outcomes: a systematic review”.

Etiketter:

Annonser