Tydlig koppling alkohol och hiv

UPPSALA Det finns en uppenbar koppling mellan alkohol och spridningen av hiv. Men detta glöms alltför ofta bort, menar IOGT-NTO som kräver att regeringen och andra aktörer mer uppmärksammar problemen. Både på hemmaplan och i utvecklingsländer som drabbas hårt av hiv/aids.

Hiv sprids fortare än någonsin i Sverige, antalet som smittats i landet har förbubblats på bara ett år. Alkoholens roll för spridningen kan inte längre negligeras, anser i ett uttalande IOGT-NTO vars kongress avslutades i söndags i Uppsala.

Alkoholkonsumtion leder till mer riskfyllt beteende, menar organisationen och hänvisar till studier både i Europa och i utvecklingsländer som Laos och Uganda.
Alkohol leder till fler sexuella kontakter och mindre användning av kondom. Och många våldtäkter begås under alkoholpåverkan.

Även immunförsvaret kan försvagas vid alkoholkonsumtion visar forskning och celler som påverkas av alkohol löper tre gånger större risk att smittas av hiv-viruset.

Spridningen av hiv/aids är ett av de största hindren för utvecklingsländer idag. Mycket av det förebyggande arbetet inriktas på information om sjukdomen och erbjuda testning.
”Detta arbete måste kompletteras med åtgärder som tydligt adresserar alkoholens roll vid spridningen av hiv”, menar IOGT-NTO.

Förbundet uppmanar regeringen och särskilt biståndsminister Gunilla carlsson (m) att uppmärksamma alkohol-hiv-kopplingen. Och vill att biståndsorganet Sida tydligare för in den i strategidokument, handlingsplaner och i det konkreta hiv-preventiva arbetet.

• Första halvåret rapporterades 252 nya hiv-fall i Sverige, den största ökningen på 20 år, enligt Smittskyddsinstitutet. Heterosexuella kontakter är vanligaste spridningsväg, men ökningen är även stor bland sprutnarkomaner och män som har oskyddad sex med män.
Stödorganisationen Noas Ark varnar för att en allmän tro att hiv är ofarligt idag, på grund av bromsmediciner.
I
Sverige lever idag över 4000 personer med hiv, men ytterligare 500 kan vara ovetande vara smittade. I hela världen lever omkring 40 miljoner människor med hiv och aids.

Tema: Alkohälsa

Är alkohol nyttigt?

Forskarstudier hävdar då och då att mindre mängder alkohol kan vara nyttigt och minska risken att drabbas av en viss sjukdom.Samtidigt utpekas alkohol ligga bakom över 200 sjukdomar, tillstånd och skador (bl a cancer, mag- och leverproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, fosterskador, olyckor och våldsbrott).

•Européer har högst alkoholkonsumtion i världen. Bör vi verkligen av hälsoskäl dricka mer? •LÄS gärna EU-rapporten ”Alcohol in Europe, a public health perspective” (2006).

Etiketter:

Annonser