Subutex väckte debatt på kongress

UPPSALA Missbruksvård med ersättningsmedel som subutex och metadon väckte debatt på IOGT-NTO:s kongress. Förslag om att helt ta avstånd från substitutionsbehandling och neka medlemmar att använda sådana läkemedel avslogs dock.

Frågan om s.k. substitutionsbehandling (exempelvis av opiatmissbrukare) blev het på nykterhetsrörelsens kongress i Uppsala och förbundsstyrelsens linje vann bara med 57-45.

Norrbottendistriktet hade föreslagit att IOGT-NTO skulle ta avstånd från alla ersättningsmedel i behandling av missbrukare, med undantag vid avgiftning av grava drogmissbrukare i högst tre veckor.

”Vi anser att IOGT-NTO-rörelsen bör kämpa mot alla former av kemiska ersättningsmedel till missbrukare och istället föra en kamp för att ge en människovärdig behandling för de drabbade som vill bli drogfria och som leder till befrielse från allt missbruk, både olagligt och lagligt”, menade Anki Blomfeldt i debatten.

Före detta narkotikamissbrukare – som blivit allt fler i IOGT-NTO senare år – vittnade om att preparaten kan leda till fortsatt beroende. Två motionärer från Västmanland föreslog även att förbundet ska ta fram en lista över vilka ”sinnespåverkande medel som medlem ej får konsumera”. Inte heller om de skrivits ut av läkare.

Förbundsstyrelsen menade dock att man under väldigt speciella omständigheter bör stödja substitutionsbehandling där syftet ska vara att medicineringen ska upphöra. Och att de som ordinerats sådan behandling också ska vara välkomna som medlemmar i IOGT-NTO.
I styrelsens yttrande som antogs framhölls att dagens vårdsituation inte är bra. Och att kompetens inom beroendevården måste höjas och stor restriktivitet gälla vid ersättningsbehandling och kombineras med socialt och psykiatriskt stöd.

• Behandling med narkotikaklassade mediciner ökar och ersättningspreparat för heroinister har länge använts för att försöka bryta missbruk och bättre klara sig socialt. Men behandlingen blir ofta livslång och även metadon och subutex går att missbruka och förekommer på svarta marknaden.

Kritik framförs ibland att substitutionsbehandling är en uppgiven och billigare vård än hel drogfrihet. Socialstyrelsen har tagit fram nya och skarpare regler som också omfattar Subutex, men lyft bort tidigare högsta tak för antal metadonpatienter. Subutex byts allmer ut mot Suboxone, ett nytt preparat som dämpar drogsug och försvårar missbruk.

Etiketter:

Annonser