1000 nykterister samlas i Uppsala

UPPSALA På onsdag inleds IOGT-NTO-rörelsens kongressdagar i Uppsala. Nykteristerna kan glädjas åt kraftig medlemstillströmning, men alkoholproblemen ökar i landet.

Sedan EU-inträdet har alkoholkonsumtionen ökat med över 30 procent. Även om drickandet börjat plana ut, alkoholmonopolet finns kvar och ropen på sänkt spritskatt avtagit, så är läget svajigt. Motgången i EG-domstolen som nyligen upphävde svenska förbudet mot nätsprithandel verkade regeringen stå helt oförberedd inför.

Något som folkhälsominister Maria Larsson (kd) säkert få höra när hon besöker nykteristernas kongress vid invigningen.
– Jag tycker att Maria Larssons insats hittills som folkhälsominister får godkänt, men det finns en rad punkter där regeringens kan göra mer. Fler och fler barn växer upp med missbrukande föräldrar och alkoholskadorna ökar, säger IOGT-NTO:s ordförande Sven-Olov Carlsson.

Nykterhetsbasen är bekymrad över alkoholfloden via nätsprit och de stora införselkvoterna och motståndet från handelsintressen i EU och frihandelsorganisationen WTO att kunna föra en restriktiv folkhälsopolitik.

Carlsson har lett IOGT-NTO sedan 1995 och föreslås av valberedningen få fortsätta, trots att några tyckt att det var dags för en kvinna vid rodret.
Under hans tid har alkoholproblem blivit en allmänt debatterad samhällsfråga, den tidigare tynande rörelsen sökt samarbete utåt och lyckats vända medlemsutvecklingen kraftigt uppåt.

De senaste två åren har över 22 000 nya medlemmar gått med i IOGT-NTO som nu är på väg mot 50 000 medlemmar. Tillsammans med Juniorförbundet, Nykterhetsrörelsens scoutförbund och Ungdomens nykterhetsförbund – som också kongressar i Uppsala – så närmar rörelsen sig sammantaget nu 80 000 medlemmar.

• Förutom kongressförhandlingarna 4-8 juli, så arrangeras även seminarier, läger, verkstäder, rundvandringar, teater, konserter och disko för de omkring ett tusen nykterister som väntas komma.

Etiketter:

Annonser