WTO-avtal hotar folkhälsopolitik

GENÈVE/STOCKHOLM Liberaliseringskrav i WTO för ökad frihandel kan hota både Sveriges och utvecklingsländers möjlighet att driva aktiv folkhälsopolitik. ”Marknader som är intressanta för alkoholindustrin kommer exempelvis inte tillåtas ha förbud mot alkoholreklam”, säger Ellen Gould, expert på frihandelsfrågor, till Drugnews.

Sammanbrottet nyligen i den s.k. Doha-rundans förhandlingar mellan USA, EU, Brasilien och Indien på jordbruk- och industriområdet bromsar åter liberaliseringar av Världshandelsorganisationen WTO:s avtal.

– Rundan står nu vid ett vägskäl – mot succé eller sakta rörelse mot djupfrysning, sade i måndags WTO:s generaldirektör Pascal Lamy som anser att relativt små eftergifter krävs för att nå ett nytt avtal.

Men på onsdag så fortsätter snåriga förhandlingar om tjänstehandelsavtalen (GATS) i Genève. Det är EU-kommissionen som förhandlar för medlemsländerna och därmed Sverige i WTO. EU driver en offensiv linje för att pressa u-länder att öppna sina tjänstemarknader, inklusive de för alkohol.

Sverige har sedan tidigare fått igenom undantag vad gäller detaljhandel med alkohol för att kunna behålla Systembolaget. Men partihandel, servering och reklamtjänster om alkohol omfattas också av GATS-avtalet och dagens svenska regleringar kan hotas i framtiden.

– Nationella regleringar av alkohol, tobak och spelmarknader kan bli svåra att upprätthålla när folkhälsoaspekter vägs mot åtaganden att öppna för frihandel. Något som särskilt utvecklingsländer får erfara, sade Ellen Gould, handelsexpert från Kanada, som nyligen besökte Sverige.

Hon har sett flera exempel där alkoholindustrin i väst vill komma in på nya marknader och använder WTO och EU som murbräckor. Taiwan har tvingats lätta på restriktioner mot alkoholreklam, Indien måste öppna upp för skotsk whisky och Sri Lankas försök att skärpa folkhälsopolitik har mött motstånd.

Trots att alkohol av allt fler inte ses som vilken vara som helst, så vill Europas alkoholindustri – som dras med överproduktion – komma in på nya marknader och nå fler konsumenter.
När fattiga länder försöker resa sig så hägrar tillgång till en global frihandel, men alkohol kan samtidigt bli ett utvecklingshinder. Att driva en restriktiv folkhälsopolitik kan bli svårt om man inte fått ett undantag i sina WTO-avtal.

– EU och därigenom Sveriges ställningstagande i förhandlingarna har särskilt riktats mot utvecklingsländernas marknader. Liberaliseringskraven inom GATS gör det omöjligt att i framtiden bedriva det som vetenskapligt bevisat är effektiv alkoholpolitik. Marknader som är intressanta för alkoholindustrin kommer exempelvis inte tillåtas ha förbud mot alkoholreklam, spår Ellen Gould som även tror att muslimska länders alkoholförbud så småningom ifrågasätts.

Några menar att Ellen Goulds farhågor är överdrivna.
– Lyckas Doha-rundan skulle det leda till ett lyft för världsekonomin och de som tjänar mest på det är u-länderna, säger Daniel Blockerts, gruppchef för WTO-frågor på UD:s avdelning för internationell handelspolitik, till Drugnews.

Blockert som ibland bevakar de ofta slutna förhandlingarna på plats menar att WTO blivit betydligt mer öppet än tidigare. Och medlemmarna tillåts utforma sin egen folkhälsopolitik, men han håller med om att det är svårt att backa från åtaganden som gjorts. Det är inte tillåtet att exempelvis förbjuda import av cigaretter och samtidigt tillåta försäljning av inhemska tobaksmärken enligt en icke-diskrimineringsprincip.
En ny regel om ”nödvändighetsprövning” har föreslagits för att åtgärder som länder vill föra in för att skydda exempelvis folkhälsa och miljö inte blir strängare än nödvändigt och hindrar handel.

Den nya borgerliga regeringen har – via socialministern och folkhälsoministern – sagt att man ska fortsätta att driva den restriktiva svenska alkoholpolitiken – även i EU och i WTO-förhandlingarna.
Men riksdagskvinnan Barbro Westerholm (fp) är orolig för att EU-kommissionens utformning av tjänstehandelsavtalen i WTO kan rasera den svenska alkoholpolitiken. Och nykterhetsrörelsen har sett hur handelsfrågor och folkhälsa alltmer hamnar i konflikt.

– Näringsintressen går ofta före folkhälsa, från när det gäller serveringstillstånd lokalt till EU och världshandel. Och vi ska inte underskatta alkoholindustrins inflytande. Vi vill att svenska regeringen verkar för att alkohol generellt ska undantas från WTO:s tjänsteavtal, säger Per-Åke Andersson, projektledare på IOGT-NTO-rörelsens Internationella institut, till Drugnews.

Doha-rundan

• Frihandels-
organisationen WTO bildades 1995 och har idag 150 medlemsländer.

• Förhandlingar i Doha-rundan har pågått sedan 2001, strandade ifjol och körde alltså nyligen fast igen. Stöttestenar var både jordbruks- och industrifrågor. Tjänsteförhandlingar har drivits parallellt med viss eftersläpning.

•WTO-medlemmarna ska åter träffas för att försöka fortsätta processen. Målet är att bli klar före årsskiftet. Annars kan man tvingas vänta in presidentvalet i USA och fördröjas ytterligare ett par år.

Etiketter:

Annonser