Cannabishandeln större än tidigare känt

STOCKHOLM Det omsätts 25-30 ton cannabis i Sverige, kanske mer, värt cirka 2,4 miljarder kronor visar Rikskriminalpolisens stora kartläggning. Det är tio gånger mer än myndigheterna tidigare trott.

Tidigare beräkningar omfattade tre ton vilket baserats på kända missbrukares konsumtion.

Inom ramen för ett nationellt cannabisprojekt har – som Drugnews tidigare berättat – polis och tull under åren 2004-2006 kartlagt 140 nätverk som smugglar och säljer cannabis i landet. Nitton nätverk har under projektet slagits ut under perioden .och mängden beslagtagen marijuana har femdubblats.

– Mängden cannabis i omlopp i Sverige är mycket större än vad vi tidigare trodde, säger projektledaren Johan Nilsson vid Rikskriminalpolisen som i måndags presenterade slutrapporten.

Den mesta insmugglade cannabisen (mestadels hasch) kommer ursprungligen från Marocko, men kartläggningen visar även att odling av marijuana ökar i Sverige. I rapporten redovisas fabriksmässiga odlingar som polisen avslöjat ibland annat Stockholm, Göteborg, Uppsala och Halmstad.

I rapporten föreslås flera åtgärder för att förhindra spridningen av cannabis. Exempelvis utökat samarbete mellan tullen och polisen och mer utbyte av underrättelseinformation.
Johan Nilsson föreslår även systematiska poliskontroller längs E4:an och E6:an för att göra fler beslag av cannabis som man vet förs in via de stora vägarna.

– Cannabis är den mest använda drogen i Sverige och av de ungdomar som testar narkotika röker nästan alla cannabis. Därför måste cannabisbrottsligheten prioriteras högre av de brottsbekämpande myndigheterna, säger Björn Fries, nationell narkotikapolitisk samordnare i en kommentar.
Fries enhet Mobilisering mot narkotika har finansierat cannabisprojektet och han hoppas arbetet fortsätter även efter projekttidens slut.

Under projektet har spaningsledare på alla polismyndigheter, åklagare inriktade på internationella ärenden, tullen, kustbevakningen och Statens kriminaltekniska laboratorium deltagit i arbetet. Enligt Rikskriminalen ska en särskild aktionsgrupp mot cannabis nu driva arbetet vidare.

• Fotnot: Ladda ner nationella cannabisprojektets

Relaterad läsning