Ljusare global drogsituation

STOCKHOLM Narkotikaproblemen i världen ökar inte längre, utan ser ut att stabiliseras och kunna kontrolleras. Det sade chefen för FN:s narkotika- och brottskontrollbyrå Antonio Maria Costa på en konferens i Stockholm i måndags.

FN-byrån UNODC presenterar om tio dagar årsrapporten om den globala drogsituationen, men Costa kunde redan på ICAA-konferensen som samlar alkohol- och narkotikaexperter från hela världen redovisa flera goda nyheter.

– Vi ser ut att ha nått den punkt där den globala narkotikasituationen har stabiliserats och bringats under kontroll. Men situationen kan snabbt förändras, det är därför viktigt att alla regeringar håller försvarslinjen, sade doktor Costa.

Kokainproduktionen minskar i Anderna, särskilt i Colombia där antidrogkampanjer bedrivs ihärdigt. Och av det kokain som tillverkas beslagtas idag nära hälften. Missbruk av kokain fortsätter minska i Nordamerika, men har samtidigt ökat i Europa.

Produktion och missbruk av amfetaminer har en neråtgående trend i Nordamerika och till en lägre nivå i Europa.

Den vanligaste illegala drogen cannabis (hasch och marijuana) används av nära fyra procent av jordens befolkning. Men hälsovarningar om att rushalten (THC) har ökat och leder till ännu fler allvarliga skador verkar ha gått fram.

– För första gången på flera år ser vi inte en uppgång i globala produktionen och konsumtionen av cannabis, sade doktor Costa.
Han har även noterat att legaliseringsförespråkare av cannabis blivit mer betänksamma i takt med att fler personer söker behandling efter psykiska besvär och beroende.

• Drugnews: hur är det då med heroinsituationen? Det talas om rekordskördar i Afghanistan?
– Fortfarande är det ett stort problem i Afghanistan där den mesta råopium produceras, särskilt i landets södra delar och särskilt provinsen Helmand. Men flera provinser har förmåtts att sluta med odling, svarade Antonio M. Costa som i övrigt hänvisar till den kommande rapporten.

Men även smugglarna har ökade problem då idag mer än en fjärdedel av allt heroin beslagtas jämfört med 15 procent 1999.

Totalt i världen använder omkring 200 miljoner människor narkotika någon gång om året, de flesta cannabis. De mest grava ”problem-missbrukarna” uppskattar UNODC till cirka 25 miljoner.

Konferensens arrangör, frivilligorganisationen ICAA, firar 100 år denna vecka. Sett i det perspektivet menade Costa att narkotikasituationen går åt rätt håll.

I början av 1900-talet producerades omkring 30 000 ton opium och det fanns bara i Kina 25 miljoner opiatmissbrukare. Idag ett sekel senare utvinns omkring 7000 ton opium per år och det finns 16 miljoner opiatmissbrukare i hela världen, trots att befolkningen tredubblats.

Han uppmanade till att fortsätta stötta FN:s narkotikakonventioner som utgör grunden i många länders narkotikapolitik. Men också satsa mer på att hjälpa de som fastnar i beroende med mer lättillgänglig missbruksvård.

– Länder måste kunna bedriva både säkerhets- och folkhälsopolitik. Och hjälpa unga människor att göra de rätta livsvalen och ge dem en god start och vägledning. Den största utmaningen för drogkontroll är nämligen att minska efterfrågan, sade Costa.

Etiketter:

Annonser