Bakslag för alkohollobby och EU om minimiskatt

STRASBOURG EU-kommissionens förslag att höja minimiskatterna på alkohol godkändes inte vid en omröstning i EU-parlamentet i onsdag. Men inte heller alkohollobby-idén i en parlamentsrapport att helt slopa europeiska punktskatter fick gehör.

Föredragande parlamentarikern Astrid Lulling från Luxemburg – uppbackad av alkoholindustrin – hade föreslagit att minimiskatter helt ska slopas och ersättas med en ”uppförandekod” där medlemsländerna uppmuntras närma sig en genomsnittnivå i EU.

Hon hävdade att den omfattande gränshandel mellan Tyskland och Danmark/Sverige beror på Nordens ”överdrivet” höga alkoholskatter och att alkoholtrafiken skulle fortsätta även om minimiskatterna höjs i unionen.

Svenska parlamentarikern Olle Schmidt (fp) försvarade EU-kommissionens förslag och menade att Lulling ”högg i sten” och inte beaktade alkoholens skadeeffekter.

– Om folkhälsan sägs inget i er rapport! Att avskaffa punktskatter på alkohol och öl är att ge helt fel signaler. Vi vet att alkoholskadorna ökar och att alltfler ungdomar i Europa bokstavligen super sig sönder och samman, inte bara i de nordiska länderna, sade Schmidt.
Han påminde om att européerna dricker mest i hela världen och hänvisade till EU-kommissionens nyligen antagna strategi för att minska alkoholskadorna.

Lullings förslag fick inte parlamentets stöd. Men också kommissionens ändrade förslag röstades ner med bara 198 för, 385 emot och 39 ledamöter avstod.

De motstridiga omröstningarna om minimiskatterna innebär att EU-parlamentets ekonomiutskott på nytt får behandla frågan om beskattning av alkoholhaltiga drycker och komma med nytt förslag.

– Ett bakslag för alkohollobbyismen, säger junilistans EU-parlamentariker Hélène Goudin i en kommentar om dagens omröstning. Men det faktum att vin i är undantaget minimibeskattning visar att vinproducenterna har ett avgörande inflytande över EU:s politiker, menar hon.

Minimiskatter infördes 1992 i EU:s dåvarande 12 medlemsstater för sprit, öl och andra alkoholdrycker, men vin undantogs helt. EU-kommissionen har återkommande försökt enas om att höja skatterna, åtminstone med hänsyn till inflationen.

Ursprungligen fanns planer på att höja med 31 procent, men efter oenighet bland finansministrarna lades en kompromiss om endast 4,5 procents höjning av öl och spritskatt fram. Men öllandet Tjeckien vägrade acceptera även denna höjning så länge vin undantas.

En höjning av minimiskatter kommer främst beröra 9 av de 27 EU-länderna. Övriga ligger redan över, i särklass högst alkoholskatter har Storbritannien, Irland, Finland och Sverige.

Etiketter:

Annonser