Bättre rättskydd för utsatta barn

STOCKHOLM Efter flera skandaler så föreslår regeringen att barn och unga som far illa ska få ett ökat rättsskydd och vill hårdare kontrollera socialtjänstens insatser. Folkhälsominister Maria Larsson öppnar även för att införa yrkeslegitimation av socionomer./En lagrådsremiss har nu lämnats.

Det finns otaliga exempel på att anmälningar om att barn och unga far illa och utsätts för övergrepp kan hamna mellan stolarna. Och att utredningar av kommuners socialtjänst läggs åt sidan eller ej inleds.
Fallet Louise i Vetlanda som tvingades leva med en missbrukande psykiskt sjuk pappa som förgrep sig på henne utan att sociala myndigheter ingrep chockade hela landet.

I torsdags lämnade regeringen lagförslag för att bättre kontrollera sociala myndigheter, se till att evidensbaserade metoder används och ge ökad information och hjälp till utsatta barn. Bland annat ska barnets egen vilja mer efterfrågas och dokumenteras i utredningar.

– Barn som är satta under utredning av socialtjänsten tillhör bland de svagaste och mest utsatta grupperna i samhället. Idag saknas regler som ger barnen tillräckligt skydd, säger folkhälsominister Maria Larsson i en kommentar.

Regeringen vill utreda en samlad lagstiftning för den sociala barnavården för att samhällets skydd och stöd till socialt utsatta barn och ungdomar ska bli tydligare. Även familjehemmens uppdrag och villkor ska utredas.
Även ett nationellt kvalitetsregister ska tas fram där alla kan se hur respektive kommuns sociala barn- och ungdomsvård ligger till. Statens institutionsstyrelse ska också ges ökade möjligheter att kontrollera alkohol- eller narkotikapåverkan hos dem som vårdas på särskilda ungdomshem.

Men lagförslaget som ska till lagrådet och föreslås träda i kraft 1 april 2008 anses inte tillräckligt tufft av alla.
Omkring 15 procent av dem som arbetar med utsatta barn saknar tillräcklig utbildning. Akademikerförbundet SSR tycker att en yrkeslegitimation för socionomer borde införas.

– Det är ett skydd för dem som vänder sig till socialtjänsten. De ska veta att de möter en person som har rätt kompetens för uppgiften. Den garantin tycker jag att samhällets mest utsatta medborgare har rätt att kräva, säger Christin Johansson, förbundsordförande i SSR, till SR Ekot.

Folkhälsominister Maria Larsson kan tänka sig att en sådan legitimation så småningom.
– Vi är inte riktigt framme där än. Men jag tycker att det vore bra om vi kunde införa en legitimation, säger Maria Larsson till radion.

• Fotnot: Ladda ner lagrådsremissen ”Utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården m.m.” (pdf 1,1 MB, 161 sidor).

Etiketter:

Annonser