Tullens ”data-gökunge” hotar jobb

STOCKHOLM/MALMÖ Häromdagen utlovade tullverkets generaldirektör Karin Starrin på narkotikamässan att myndigheten ska bli dubbelt så effektiv och göra dubbelt så mycket samhällsnytta. Samtidigt håller tullen på att införa ett EU-anpassat handelsdatasystem, CTS, som ännu är ofinansierat och kan leda till att flera hundra tjänster försvinner. ”CTS riskerar blir en gökunge som orsakar stora hål i brottsbekämpningen”, säger Mats-Owe Johansson, ombudsman på Tull-Kust, till Drugnews.

Custom Trade System är ett nytt gemensamt tulldatasystem som ska vara igång omkring år 2012 för synkronisering av uppgifter om export och import med länder utanför unionen. Finansieringen har överlåtits till de enskilda medlemsländerna och för svensk del kan systemet kosta uppåt halv miljard kronor.

Samtidigt som nu tullen som en följd av Sveriges EU-medlemskap måste införa datasystemet för pengar man ännu inte har, så kommer inom fem år cirka 500 tullare att pensioneras. Idag råder i praktiken anställningsstopp och inga vakanser ersätts.

– Jag förstår inte hur vi ska klara generaldirektörens löften om effektivare kontroll. För det krävs ju folk och då måste vi ju börja nyanställa och utbilda, det tar ett år innan nya kan arbeta självständigt i fält, säger Mats-Owe Johansson på tullfacket.

Många av de 27 kontrollgrupper som sköter gränsbevakning i Skåne har vakanser. Detta samtidigt som smugglingstrycket av narkotika och alkohol har ökat.
– Självklart behöver vi mer folk. Av de anställda i tullkontrollen i Skåne är 44 procent över 55 år och vi behöver utbilda en ny generation tullare. Vi har fått några nyutbildade i vår, men nu är det anställningsstopp. All anställning prövas centralt, säger Karl Gunnheden, chef för gränskontrollen i södra Sverige, till Drugnews.

Tulledningen centralt visar inte oro utåt ännu. Överdirektör Ted Stahl hoppas på pengar från regeringen och att finansieringen löses sig på sikt.

• Kan tulltjänster annars riskeras?
– Det är klart att får vi inte våra kostnader täckta, så får vi se över vår verksamhet och där är ju lönekostnader en stor del, säger Ted Stahl till Drugnews.
Han understryker att det finns andra kostnader, bl a en ny norsk-svensk tullstation i Värmland som ska byggas. Men han utgår från att datasystemet ska klara en finansiering utan uppsägningar.

Tullen har sökt, men nekats EU-bidrag. Förra regeringen gav sammanlagt 56 miljoner kronor till dataprojektet, men i kommande vårbudget finns förmodligen inga nya pengar anslagna.
– Jag har inget hört i alla fall, säger Lena Gustafsson, departementsråd på finansdepartementet till Drugnews.

Även om svensk tull redan är en av EU:s mest IT-baserade myndigheter och att det därför inte finns stora rationaliseringsvinster att göra (95 procent av klareringen av handel sköts via data), så uppger flera källor till Drugnews att det nya systemet bör kunna bli en tillgång även i brottsbekämpande syfte.

• Fotnot: Löneförhandlingar återupptas efter påsken mellan tullverket och tullfacket efter legat på is ett tag. I höst ska ett helt nytt avtal tas fram och Tull-Kust har sagt att man inte avser att ligga lågt på grund av det nya kostsamma datasystemet CTS.

Etiketter:

Annonser