Hampastöld var inte narkotikabrott

STOCKHOLM En man som stal hampa från en laglig odling i Småland frias från narkotikabrott av Högsta Domstolen. Industrihampa ska inte klassificeras som narkotika även om den hanteras utanför själva odlingen, enligt HD.

Mannen hade 1,6 kilo växtdelar av hampasorten finola i sin bil när han åkte fast. Hampan hade mer än dubbelt så hög halt av det rusframkallande ämnet THC än vad som är tillåtet vid odling av industrihampa och enligt en expert skulle det gå att utvinna flera ”jointar” ur hampan. Åklagaren ansåg att det var ett klart fall av narkotikabrott.

Riksåklagaren (RÅ) förde upp målet i HD eftersom rättsläget var oklart och det behövdes ett vägledande utslag från HD. RÅ menade att bara den som odlar industrihampa borde få hantera produkten och mannen därför borde fällas.

Men HD slår alltså fast att industrihampa inte övergår till att klassas som narkotika för att någon hanterar den utanför själva odlingen, rapporterar TT.

Industrihampa som odlas för fiberproduktion klassas inte efter en EG-dom längre som narkotika i Sverige. Det finns ett 20-tal godkända hampasorter (med max 0,2 procent av rushalten THC) inom EU. I övrigt ska ovanjord-delarna av växter av släkten Cannabis betraktas som narkotika.

Etiketter:

Annonser