Ökade insatser mot cannabissmugglare

ÖREBRO/MALMÖ Rättsväsendet ska närmast två åren öka insatserna för att stoppa handel med cannabis i landet och övriga Norden. En utredning har kartlagt omkring 140 ligor som på olika nivåer sköter den illegala smugglingen och handeln.

– Vi vet vilka som sysslar med smugglingen och det mesta om hur de arbetar. Nu ska vi sätta stopp för dem, säger Peter Tjäder, polisens nationella samordnare i kampen mot den organiserade brottsligheten, i en kommentar.

Det s.k. cannabisprojektet – som stöttats av Mobilisering mot narkotika – har tidigare utrett smugglingen av cannabis (hasch och marijuana) från främst Marocko genom Europa till Sverige. Mellan 124-140 nätverk – flera av dem med egna åkerier och kopplingar till övriga Norden – smugglar årligen 20-30 ton hasch till Sverige.
Cannabis är den vanligaste illegala drogen i landet och en viktig inkomstkälla för organiserad brottslighet. Vinsterna är stora: vid inköp av 100 kilo hasch i Spanien för kanske 800 000 kronor, minus omkostnader för smuggling till Sverige, kan efter vidareförsäljning i grossistled, langare och till missbrukarnivå ge vinster på cirka sex miljoner kronor.

Nu ska polisen tillsammans med åklagarmyndigheten, skatteverket, ekobrottmyndigheten, tullen och säkerhetspolisen genom ett Operativt råd utnyttja kunskaperna och ner effektivt bekämpa smugglingen.
Polismyndigheten i Skåne har fått 14 miljoner kronor för att under två samordna insatser mot utpekade nyckelpersoner inom cannabishandeln i Norden. Medlen sker genom en nationell satsning mot grov organiserad brottslighet som det avsatts 120 miljoner kronor till under tre år.

På narkotikamässan i Örebro berättade Johan Nilsson, projektledare för cannabisprojektet och till vardags kriminalinspektör på Rikskrim, om hur kartläggningen av cannabissmugglarna och deras verksamhet gått till.

Sedan 2004 har man fått underrättelseinformation från polis och tull om personer som snabbt växte som ett spindelnät med avgreningar och personer. För något år sedan började antalet nya nätverk och personer plana ut, varvid bilden klarnade.

Under projektet har 19 grova nätverk slagits ut, varav tio ligor med kapacitet att hantera över ett ton hasch var om året. De inblandade har fått fängelsestraff på uppåt 10-12 års fängelse.

– Idag har polisen en bra bild över hur cannabishanteringen ser ut i landet och kan genom ett strukturerat arbetssätt fortsätta angripa nätverken. Vi har visat att det går göra något åt brottsligheten och avser att fortsätta, säger Johan Nilsson till Drugnews.

De uppåt 140 nätverk som kartlagts har haft mellan tre och tio personer med i kärnan, vilket kan innebära att omkring ett tusental kriminella deltar i cannabissmuggling till Sverige och Norden.
– Men det finns säkert fler nätverk som vi inte känner till ännu, säger Johan Nilsson.

Etiketter:

Annonser