Bushs drogagenda i Latinamerika

Latinamerika var i fokus förra veckan för USA:s president George W Bush. Första halvan av hans veckolånga resa genom regionen liknade mest en charmoffensiv mot den starka vänstern i området. Den avslutande delen handlade framför allt om två brännande frågor: migration och narkotika, rapporterar Drugnews medarbetare Claes Aronsson.

Tre strategiska länder för kokain, heroin och amfetaminhandeln – Colombia, Guatemala och Mexiko – fick besök av Bush. Dessutom besökte han Brasilien och Uruguay. Några resultat av toppmötena var fortsatt starkt amerikanskt stöd till Colombias narkotikabekämpning, mexikansk irritation mot USA:s förmåga att skylla drogproblemen på Latinamerika och ett amerikanskt förslag på en regional handlingsplan mot knarkligorna i Mexiko och Centralamerika.

Den amerikanske presidenten stannade bara en halv dag i Colombias huvudstad Bogotá av rädsla för attentat. USA pumpar varje år in hundratals miljoner dollar till kriget mot narkotikan i landet och Bush har blivit gerillans stora fiende vid sidan av Colombias ledare Alvaro Uribe (bild).

Nationen skakas fortfarande hårt av den narkotikastyrda konflikten mellan gerilla, högermilis och regeringstrupper. Trots förbättrad säkerhet är landet ännu det farligaste i Latinamerika. Vänstergerillan, som en gång i tiden tillkom för att bekämpa den högerdominerade regeringen, har numera till stor del övergett sina ideal och får sin näring av sedelbuntarna som den lukrativa kokainproduktionen inbringar.

Större delen av kundkretsen finns i USA – drogmagneten i norr konsumerar nästan hälften av världens kokain.

HÖGERMILIS FINNS KVAR I COLOMBIA
Under Uribes första mandatperiod har högermilisen – också den inblandad i narkotikaproduktionen – avväpnats, enligt officiella uppgifter. Det har lett till att de på vissa håll fått ge upp makten över kokaodlingarna; Farc har tagit över. I andra områden har högermilisen återuppstått för att kunna bevaka sitt intresse över kokainet. Det finns också exempel på att de fått hjälp av korrupta säkerhetsstyrkor för att kunna fortsätta med narkotikahandeln.

Paramilitärerna har sedan de inledde sin verksamhet i början på 1980-talet alltid fått stöd av den politiska högern. Den senaste tiden har det stormat kring Uribes regering och allierade partier efter avslöjanden i colombianska medier om att toppolitiker stöttat milisens brutala verksamhet. Tusentals oskyldiga människor har fallit offer för de halvmilitära gruppernas framfart på den colombianska landsbygden.

FORTSATT STÖD FRÅN USA
Men USA och Bush visade inga tecken på att vilja minska stödet till Colombia trots anklagelserna. Uribe är fortfarande en mycket populär president på hemmaplan. Under hans tid vid makten har landet blivit mycket säkrare. Numera är det mindre riskfyllt att resa landvägen inom nationens gränser. Det var också ett av målen med fas ett av regeringens säkerhetsplan.

Uribe, som blev omvald med övertygande majoritet 2006, arbetar nu med fas två av sin Plan Colombia som han vill att USA och resten av den rika världen ska stötta. USA har lovat att bidra med mer än 600 miljoner dollar per år. Totalt hoppas Uribe kunna få ihop drygt 43 miljarder dollar att använda under en sexårsperiod. Sociala reformer för att bekämpa fattigdomen är ett av huvudområdena. Det är i den fattiga gruppen som Farc och andra narkotikaligor rekryterar gerillasoldater och kokaodlare. I dagsläget lever halva den colombianska befolkningen på mindre än två dollar per dag. Många av dem har råkat illa ut under 40 års inbördeskrig i landet. Omkring 200 000 människor har dött.

GUATEMALA – TUMMELPLATS FÖR LIGOR
Efter Colombia åkte Bush till Guatemala; ett genomfartsland för narkotika från Colombia till USA. Några av de stora problemen i den centralamerikanska nationen är en korrupt poliskår, helt ineffektivt rättssystem, fängelser som lever sina egna liv och våldsamma ungdomsgäng, så kallade Maras.
Drogbekämpning är mycket ineffektiv i Guatemala som blivit en tummelplats för narkotikaligorna.

Bush lade under sitt möte med president Oscar Berger fram ett förslag på en regional handlingsplan som ska dämpa flödet av narkotika genom landet och därmed våldet som är kopplat till knarkhandeln. Bland annat förslog Bush ett starkare samarbete mellan USA, Mexiko och länderna i Centralamerika. Polis och militär ska utrustas med effektivare hjälpmedel och vapen. Dessutom vill USA ha större möjlighet att närvara i regionen i jakten på de stora narkotikakartellerna som har tentakler genom hela Centralamerika.

MEXIKOS PRESIDENT KRITISERADE BUSH
Latinamerikas nordligaste nation blev det viktigaste besöket under Bush turné i regionen. Nye presidenten Felipe Calderón passade på att kritisera sin mäktige kollega. Calderon har under sina drygt hundra dagar vid makten visat att han tänker göra ett allvarligt försök att få stopp på landets allvarliga knarkkonflikt. Han vill också att Bush ska ta på sig sin del av skulden för våldsamheterna på stormaktens bakgård som drivs av den lukrativa drogmarknaden i USA.

Mexikanen menar att Bush i stället för att ställa höga krav på länderna i Latinamerika borde göra något åt den höga konsumtionen i USA som är motorn i knarkkriget. Dessutom kommer en stor del av vapnen som används från USA. På senare år har också produktionen av syntetiska droger ökat kraftigt i Mexiko, vilket gjort att maktkampen mellan drogkartellerna hårdnat. Kemiska råvaror strömmar in över gränsen från USA och förädlas till metamfetamin, en stark form av amfetamin, som sedan smugglas tillbaks till stormakten.

Mötet med Bush var betydelsefullt för Calderon som vill öppna ögonen på sin amerikanske kollega. Bush har haft svårt att förstå det mexikanska resonemanget om att USA stället till det mer för Mexiko än tvärtom.

Etiketter:

Annonser