Subutex-missbruk även i Georgien

TBILISI. Sedan oberoendet från Sovjetunionen 1990 har Georgien utvecklats till en västorienterad nation med demokrati och marknadsekonomi. Detta har också bidragit till en situation där narkotikamissbruk ökat bland ungdomar – särskilt missbruk av syntetiska opiatläkemedlet Subutex, rapporterar Drugnews medarbetare Nino Dzagnidze.

Flera faktorer har bidragit till denna ökning av drogmissbruket. De svaga mekanismerna för narkotikakontroll, såsom polisarbete eller epidemiologisk bevakning, och avsaknaden av en tradition med socialt arbete i ideella organisationer lämnade Georgien oförberett för problemets ankomst. Etniska konflikter i gränsområdena i Abchazien och Syd-Ossetien skapade gynnsamma betingelser för narkotikasmuggling.

SVART MARKNAD
I Georgien säljs narkotika på den svarta marknaden. Narkotika kan köpas genom missbrukares och langares nätverk. För närvarande håller en ”klubbmiljö” (eller diskotekmiljö) på att växa fram i landet, och den kan bli en arena där droger kommer att spridas snabbt.

De vanligaste narkotika på den georgiska illegala marknaden är heroin, opium, Subutex (buprenorfin) och marijuana. Kokain och amfetamin är inte allmänt tillgängliga.

Uppskattningar om de verkliga narkotikapriserna på den svarta marknaden i Georgien uppvisar betydande skillnader. Enligt olika källor låg priserna år 2005 inom följande intervall:
• ett gram heroin: 100 – 300 USA-dollar,
• ett gram opium: 20 – 25 USD,
• en 8 mg tablett Subutex: 100 – 120 USD,
• en kapsel morfin: 5 – 7 USD,
• fem gram marijuana: 7 – 9 USD.

EPIDEMI
Många källor avslöjar att under senare år har spridningen av narkotikamissbruk blivit en epidemi. Uppskattningarna om problemets omfattning varierar påtagligt.

Enligt officiell statistik har antalet narkotikamissbrukare ökat tjugofalt de senaste 15 åren. År 2004 nådde antalet 24 000 och år 2005 omkring 50 000. Ändå anser nationella experter att antalet narkotikamissbrukare i landet är mycket högre. FN:s internationella narkotikakontrollkommitté (INCB) har rapporterat att antalet narkotikamissbrukare i Georgien ökade med 80 procent mellan 2003 och 2005. Enligt USA:s utrikesdepartement hade år 2004 antalet drogmissbrukare ökat till 150 000. Andra uppskattningar menar att det finns 270 000 narkotikamissbrukare i landet.

År 2004 ökade importen av Subutex från Europa märkbart. Detta läkemedel används vanligen för substitutionsterapi. I Georgien missbrukas det genom injektion. Subutex är nu den snabbast ökande typen av narkotikamissbruk bland unga människor. Enligt vissa rapporter har 60 procent av invånarna i åldersgruppen 16 – 27 år prövat denna narkotika någon gång. Spridningen har nått långt utanför kretsen av heroinmissbrukare.

EN NY ”KAUKASUSRUTT”?
Georgiska myndigheter är vaksamma på varje antydan till att regionen blir en ny transiteringsrutt för narkotika. Landet ligger strategiskt mellan två kontinenter. Tillsammans med Azerbadjan och Armenien kan landet bli ett centrum för en ny ”Kaukasusrutt”. Detta kan bli en stabil narkotikarutt från Asien till Europa. Risken förstärks ytterligare genom att flera territorier inte står under full kontroll, och detta är ett resultat av långvariga, frysta etniska konflikter. Dessa områden erbjuder ytterligare ”inkörsvägar” för narkotika in i landet.

Georgiens unika geopolitiska position framkallar en fara för att landet utvecklas till en korridor för narkotikaflöden från Asien till Europa. Således är utvecklingen av narkotikasituationen i Georgien också av intresse för Västvärlden.

Etiketter:

Annonser