Inblick i missbrukares tankevärld

“Det är inte narkomanerna själva utan samhället som skapat läckaget av Subutex”. Det menar en opiatberoende som intervjuats om illegal användning av ett omstritt läkemedel. Överläkare Kerstin Käll, beroendekliniken Linköpings universitetssjukhus, recenserar rapporten.

Eva-Malin Antoniusson har skrivit rapporten “Illegal Subutexanvändning – en undersökning av missbruket utanför behandlingsprogrammen” (Mobilisering mot narkotika, rapport 21) .

Författaren är filosofie doktor i socialantropologi och verksam som lektor och forskare vid Lunds universitet. Hon har även arbetat som skötare vid en beroendeklinik och som behandlingsassistent inom öppenvården enligt baksidestexten på rapporten.

Rapporten baserar sig på intervjuer och fokusgruppsdiskussioner med sammanlagt 33 missbrukare i Malmö, Lund och Eslöv. Samtliga intervjupersoner framstår i rapporten som relativt erfarna missbrukare.

Rapporten är fyllig och välstrukturerad och ger en spännande inblick i missbrukarnas tänkande kring sitt missbruk och sina liv samt de sociala relationerna mellan missbrukarna. Med några undantag är deltagarna aktiva missbrukare, men åtminstone en kämpar för att ta sig ur missbruket.

Du blir lugn på metadon, det blir du inte på Subutex. Du blir lite mer uppåt


Camilla, opiatberoende som får ersättningsmedlet

medicine doktor


• Titel: “Illegal Subutexanvändning – en undersökning av missbruket utanför behandlingsprogrammen”, Rapport 21, 2007 (71 sidor).
Författare: Eva-Malin Antoniusson, Lund universitet.
Utgivare: Mobilisering mot narkotika. Ladda ner.

Etiketter:

Annonser