Pionjär prisad för drogfritt arbetsliv

STOCKHOLM Nils Gärdegård, drogförebyggare och folkhögskolerektor, tilldelas Svenska Carnegie Institutets jubileumspris på 25 000 kronor för insatser för drogfria arbetsplatser i Sundsvallsregionen som fått stå modell i flera länder.

Enligt Carnegie institutets motivering får Gärdegård priset ”för skapande av en världsledande modell för att förebygga och hejda drogmissbruk på arbetsplatser”. Priset utdelades av verksamhetschefen Peder Langenskiöld i samband med ett seminarie.
– Jag blev helt överraskad, och glad, sade Gärdegård efteråt till Drugnews.

Nils Gärdegård har under 15 år arbetat med att utveckla en internationellt erkänd modell (”Sundsvallsmodellen”) för drogfria arbetsplatser.
Arbetsgivare och fackföreningar insåg tidigt där – bland annat på pappersbruket SCA Ortviken i Sundsvall – att man måste enas för att ta tag i missbruksproblemen i arbetslivet. Bland annat med drogpolicys och drogtester. Men också att det är missbruket som ska bort, medan missbrukaren ska erbjudas behandling och stöd.

Nils Gärdegård, tidigare mentalskötare, sedan entreprenör, utbildare och samordnare för modellen, lockade allt fler företag och myndigheter som ville ansluta sig. Han har beskrivit modellen utförligt i rapporter och den har uppmärksammats av bl a Internationella arbetsorganisationen ILO.

Hans bok ”Kan dom så kan vi – Sundsvallsmodellen i alkohol- och narkotikafrågor” (Norra förlaget, 2001) beskriver processen att uppnå ”den goda arbetsplatsen”. Hur samverkan och lokal mobilisering är möjlig kring ett svårt ämne utifrån perspektivet att tänka globalt, agera lokalt.

Numer är Nils Gärdegård rektor för Forsa folkhögskola i Hälsingland.

• Ceremonin hölls i fredags i samband med Carnegie Institutets 25 års jubileum. Stiftelsens syfte är att främja forskning om drogmissbruk, kriminalitet och andra betydande nutida samhällsproblem. Man delar även ut pris till journalister och poliser.
Efter jubileet hölls styrelsemöte där Lars Vigerland (t h), föreläsare i företagsekonomi på Stockholms universitet, valdes till ny styrelseordförande efter avgående Jonas Hartelius (mitten), narkotikaexpert som stannar kvar som vetenskaplig rådgivare i institutet.

Etiketter:

Annonser