Cannabis inkörsport till heroinmissbruk

SOLNA Den som röker hasch i unga år får hjärnförändringar som ökar risken för senare gravt missbruk. Det visar en doktorshandling om råttstudier som läggs fram idag, fredag, på Karolinska institutet, och som vetenskapligt slår fast cannabis som inkörsport för även andra droger.

Drugnews har tidigare berättat om neurovetenskapforskaren Maria Ellgrens studier på råttor, nu lägger hon fram sin avhandling “Neurobiological effects of early life cannabis exposure in relation to the gateway hypothesis”.

Flera epidemiologiska studier stöder den s.k. trappstegsteorin – att användande av hasch och marijuana senare i livet kan leda till annat drogmissbruk. Och visst har de flesta tyngre missbrukare börjat med hasch. Men teorin är omtvistad, bland annat för att det går på tvärs med dem som inte ser experimenterande med cannabis som särskilt allvarligt.

Maria Ellgren ville försöka reda ut om det är cannabisexponering i sig eller gemensamma sociala och genetiska faktorer som gör att haschrökare lättare faller in i annat missbruk.

– Vi ville experimentellt testa trappstegsteorin i frånvaro av sociala och moraliska faktorer. Alla beroendeframkallande droger påverkar hjärnans belöningssystem och frågan var därför om cannabisexponeringen orsakar molekylära och neurokemiska förändringar som leder till en ökad belöningseffekt av andra narkotiska preparat, säger Maria Ellgren vid Institutionen för klinisk neurovetenskap.

En grupp råttor i ”tonåren” fick med jämna mellanrum cannabis i låga doser, en annan grupp fick koksaltlösning. Efter en tids uppehåll när de uppnått vuxen ålder fick alla försöksråttorna fri tillgång till heroin. De råttor som tidigare fått cannabis intog mycket mer heroin än de som fått koksalt. Undersökningar visade också på förändringar i cannabisråttornas hjärnor i områden som är starkt kopplade till känslor av belöning och välmående. Förändringar som inte märktes i kontrollgruppen som fått koksalt.

Även liknande studier på havande råttor visade att de som varit utsatt för cannabis i fosterstadiet senare i vuxen ålder lättare intog heroin. Däremot visar studien inga samband mellan tidig cannabisanvändning och senare synlig känslighet för centralstimulerande droger som amfetamin, vilket Ellgren också finner intressant.

• Regeringens narkotikasamordnare Björn Fries finner Maria Ellgrens forskarresultat mycket intressanta.
– Det är otroligt bra att vi börjar få vetenskapligt stöd för sambanden. De går inte längre att avvisas som myter och politiska påståenden, kommentar han studien för Svenska Dagbladet.

Etiketter:

Annonser