Krav på ny klassning av droger

STOCKHOLM Flera svenska internetsajter säljer droger till ungdomar utan att polisen kan ingripa. Detta innan byråkratin hunnit narkotikaklassa de nya preparaten. Nu kräver experter ny narkotikalagstiftning.

– Lagligt knark är framtidens stora problem. Tolvåringar sitter i sina rum och beställer knark som brevbäraren levererar helt lagligt. Lagen måste ändras, säger Walter Kegö, ansvarig för tillgångsminskning på Mobilisering mot narkotika, till Metro.

Tidningen har uppmärksammat hur sajter säljer rusgivande och beroendeframkallande preparat, men som ännu inte regeringen hunnit klassa. Droger som riskerar göra tonåringar till grava missbrukare.

Några är s.k. naturdroger, andra är syntetiska ämnen (som Blue Mystic 4-6, Fenazepan, och tidigare DXM) där man ändrat några molekyler för att inte tidigare narkotikaklassning ska gälla. Den LSD-liknande drogen DOI är ett nytt preparat som dykt upp i Stockholm och som nu Folkhälsoinstitutet ska utreda om det kan stoppas. Exempelvis genom att narkotikaklassas eller föras upp på listan över hälsofarliga ämnen. Men det tar tid – dels ska missbrukspotential och skadlighet utredas, dels ska EU säga sitt.

Walter Kegö anser att ett nytt system med familjeklassning av droger (där man utgår från analoggrupp, inte ändelseändring) istället för att lista varje preparat skulle vara en framkomlig väg. Det används ibland annat USA, Storbritannien och Kanada.

Ett annat alternativ skisserar Jonas Hartelius och Thure Jadestig i boken ”Mycket snack och lite verkstad”. De har i ett förslag till utvecklat klassningssystem utgått från en rad kriterier i FN:s narkotikakonvention om psykotropa ämnen.

– Idealet skulle vara att ha preparatlistor i grunden, men att för nya ämnen kunna använda en verkansbaserad definition. Exempelvis om de orsakar rus, psykomotoriska störningar, beroende och uppenbart liknar kända narkotika.

– Med en sådan konstruktion skulle polisen kunna ingripa direkt mot drogen DOI och efter utredning låta en domstol ta ställning och senare klassa och föra in den i listorna, säger narkotikaexperten Jonas Hartelius på Svenska Carnegie Institutet till Drugnews.

Men det finns invändningar om rättssäkerhetsproblem i sådana alternativa system, exempelvis oklarhet för medborgaren om vilka preparat som är olagliga.

Regeringen ska göra en översyn av nuvarande klassningssystem av droger som ska vara klar i slutet av året.

• Fotnot: På en sajt saluförs preparat som ”en smart mix av stimulerande ämnen som gör din hjärna skärpt”; ”genererar en kraftfull & centralstimulerande effekt som gör dig helt klarvaken hur trött du än är på ett
lika kraftfullt sätt som många olagliga substanser gör” ; ”säker för både man och kvinna och till och med tonåringar!”
Och ibland med reservationer om att användaren måste vara 18 år och ”ska inte användas av personer som inte tidigare har erfarenhet med hallucinogena substanser. Denna produkt är ingen ´partyprodukt´”.

Etiketter:

Annonser