Klartecken för Suboxone för heroinister

STOCKHOLM Suboxone – ny medicin för behandling av heroinberoende – har nu beviljats subventionering av Läkemedelsförmånsnämnden. Preparatet som inte ska kunna missbrukas kan därmed börja ersätta omstridda Subutex. ”Men det handlar inte om en övergång till massförskrivningar”, säger Abit Dundar på socialstyrelsens till Drugnews.

Fler får idag behandling med metadon och Subutex sedan taket togs bort och särskilda regler införts för alla underhållsmediciner. För två år sedan fick 850 opiatberoende patienter som ville lägga av metadon, idag 1200 patienter. Samtidigt har Subutex stigit in som vanligaste syntetiska ersättningsmedlet och når idag 1500 patienter på landets 62 program.

Både metadon och Subutex (med aktiva substansen buprenorfin) ger i kombination med psykosocial behandling dokumenterat goda resultat för många missbrukare i form av färre dödsfall och hälsomässigt och socialt stabilare liv utan kriminalitet och droger. Men förutom återkommande kritik om att patienten byter ut en drog mot en annan, så kan de även missbrukas. Flera dödsfall med metadon inträffar varje år i länder med mindre kontroll och Subutex har genom läckage till svarta marknaden blivit vanligare än heroin bland gatumissbrukare i exempelvis Finland, enligt Socialstyrelsen.

LFN:s motivering till att godkänna Suboxone är att det kan minska olagligt hantering av buprenorfin. Tidigare i höst har EU-kommissionen gett klartecken till den nya medicinen, som tas som tablett under tungan.
Suboxone har samma effekter som Subutex, men har förutom buprenorfin även försetts med naloxon för att blockera signaler till centrala nervsystemet vid injektion så att ruseffekten uteblir.

– Suboxone kommer att innebära en stor förbättring av vården av heroinberoende i Sverige. Vi kommer att ha Suboxone som förstaval i behandlingen eftersom läkemedlet är lika effektivt som Subutex, men kräver mindre övervakning, vilket ger dubbla vinster med tanke på att det både spar resurser och ger patienterna en bättre livssituation. Mindre tid till övervakning innebär mera tid för stödjande åtgärder säger Lennart Heine chef för beroendekliniken i Norrköping i ett pressmeddelande från läkemedelsföretaget Schering-Plough som utvecklat nya medicinen.

Men en kvinnlig patient som gått på ett Subutexprogram i fem år och var nöjd skrev till Drugnews att hon inte ville byta medicin.
”Jag är trygg med det jag har och blir väldigt orolig när det sker förändringar. Därför undrar jag om man har något att säga till om själv i denna fråga. Vad händer om jag motsätter mig att byta medicin, har jag något val eller blir jag tvingad?”, undrar kvinnan som inte varit injektionsmissbrukare.

Enligt Abit Dundar på Socialstyrelsens hälso- sjukvårdsavdelning så tvingar inte staten patienter att byta till nya Suboxone.
– Det är patienten själv i kontakt med sin läkare som avgör. Vi vare sig kan eller vill tvinga någon att byta, säger han.

Men Dundar – som var med och tog fram nya de reglerna för substitutionsmedel – vill inte heller se en massförskrivning av nya medicinen i lågtröskelprogram med mindre kontroll.
– Det handlar ändå om narkotikaklassade läkemedel och den som inte är heroinberoende kan genom oralt intag känna eufori av Suboxone. Vi vill inte att preparatet som är nytt och det behövs mer erfarenheter av ska komma ut som ny drog till nya grupper, såsom ungdomar, säger Dundar.

Han förstår samtidigt att det för missbrukare som vill sluta känns tröstlöst att köa för att få plats på underhållsprogram. Situationen är något olika i landet, men ibland annat Göteborg är kön flera år lång.
– Det är ett resurs- och politiskt problem. Vi ska till våren genom besök och enkäter öka tillsynen av tillgänglighet i program som har underhållsbehandling, säger Abit Dundar.

• Fotnot: Socialstyrelsens Handbok för underhållsbehandling vid opiatberoende. För att få ersättningsmedel krävs minst två års dokumenterat heroinmissbruk, att personen fyllt 20 år och även deltar i psykosocial behandling. De nya striktare reglerna gör att de som ertappas med sidomissbruk och kriminalitet kan avstängas.

Etiketter:

Annonser