Sjunkande knarkpriser i Europa

BRYSSEL/STOCKHOLM Priserna på narkotika sjunker i Europa och tillgången är stor, enligt EU-narkotikacentrets årsrapport. Samtidigt minskar de narkotikarelaterade dödsfallen något, undantaget är för heroin som tar fler liv. Så även i Sverige, trots utbyggd behandling med metadon och subutex.

Även om narkotikaproblemen anses betydligt mindre än på kontinenten, så avled ifjol minst 65 heroinister i Sverige jämfört med 45 året före.
Totalt avled minst 267 narkotikamissbrukare 2005, enligt en ny snabbare statistikmetod än den som EU använder. Det är något lägre tal än året före, trenden är nedåtgående sedan flera år, men för preparatet heroin ökar alltså dödstalen.

– Kanske har inte de ökade behandlingsinsatserna slagit igenom ännu. Vi ser även ett ökat heroinmissbruk – både en åldrande population heroinister och en ny yngre generation, säger Bertil Pettersson på Folkhälsoinstitutet till Drugnews.

Han ansvarar för samarbetet och kontakten med EU:s drogobservatorium, ECNN, i Lissabon. Centret presenterade i torsdags sin årsrapport.
Både i Europa och i Sverige minskar andelen akut narkotikarelaterade dödsfall, inom unionen mellan 7000-8000 personer per år. Många är opiatrelaterade, men man noterar att även syntetiska ersättningsmedlet metadon orsakat flera dödsfall. Bland annat vid dödsfall i Danmark, Storbritannien och Tyskland.

Gatupriserna på narkotika har sjunkit i Europa visar en studie av åren 1999-2004. Heroin har blivit 45 procent billigare, sedan produktionen i Afghanistan har ökat. Haschpriset har sjunkit 19 procent, marijuana 12 procent, kokain 22 procent, amfetamin 20 procent och priset på ecstasy har sjunkit hela 47 procent.

– Att priserna sjunkit är något som vi sett även i Sverige. Exempelvis halverades priset på hasch mellan åren 1988 och 2005. Det är dock svårt att göra kopplingar mellan prisutvecklingen och utvecklingen i användningen. Vi vet inte hur priset påverkar konsumtionen, här finns ett behov av mer kunskap, säger regeringens narkotikapolitiska samordnare Björn Fries i en kommentar.

Efter cannabis som är vanligaste illegala drog var amfetamin länge den dominerande bland s k tunga missbrukare. Numer är heroin och amfetamin lika vanligt i den gruppen som omfattar ungefär 26 000 personer i Sverige.

Cannabis som av flera anses som en rätt harmlös drog anges alltmer som orsak till varför patienter söker behandling för drogmissbruk. 15 procent i EU som söker behandling uppger cannabis som primär orsak och hela 27 procent av dem som söker behandling första gången. Därmed är cannabis efter heroin den vanligaste illegala drog som nämns i studier om nyintagna för missbruksvård.

– I Sverige ligger vi – i en europeisk jämförelse – på en låg nivå när det gäller användningen av cannabis, men vi ser allvarligt på cannabis både som drog i sig och som en inkörsport till tyngre droger, säger Björn Fries. Därför avser vi att under 2007 ha ökat fokus på cannabis när det gäller både tillgångsbegränsning, prevention och behandling.

Kokain fortsätter sin uppåtgående trend i Europa. I Storbritannien beräknas uppåt 1,75 miljoner invånare använda kokain som krävde 171 britters liv ifjol. En ökning med 300 procent på fem år, enligt The independent.
Det finns andra indikationer på att kokainproblemen ökar även i Sverige, om dock från en låg nivå. Något som gör att Mobilisering mot narkotika tagit initiativ till att kartlägga drogens utbredning – en rapport beräknas vara klar till våren.

• Fotnot: EU:s narkotikacenters årsrapport om narkotika.

Etiketter:

Annonser