Subutex på väg bytas ut i behandling

STOCKHOLM Det omstridda ersättningsmedlet Subutex som används för behandling av heroinister kan snart bytas ut mot ett läkemedel som inte går att missbruka. Men Socialstyrelsen vill inte se någon massförskrivning av det nya preparatet Suboxone.

EU-kommissionen godkände i slutet av september Suboxone och Läkemedelsverket är nu ifärd med att godkänna det för svenska marknaden.

Subutex började för sju år sedan användas vid behandling av opiatberoende och har visat goda resultat. Liksom föregångaren metadon så är det ett syntetiskt ersättningsmedel som ska dämpa suget efter narkotika och inte ge rus. Men det förekommer på svarta marknaden, både bland aktiva missbrukare och bland dem som vill lägga av. De senare uppger att de använder det för att självmedicinering under tiden de köar till de officiella behandlingsprogrammen.

I ett pressmeddelande skriver läkemedelsföretaget/ Schering-Plough att: ”Suboxone är en vidareutveckling av läkemedlet Subutex och bygger på den aktiva substansen buprenorfin. Tack vare tillsatsen av naloxonhydroklorid uteblir ruseffekten vid injektion. Detta innebär en väsentligt lägre risk för missbruk vilket också gör läkemedlet ointressant på den illegala marknaden. Ett problem som varit ett dilemma med traditionella beroendevårdsläkemedel.”

Att det nya medlet kan komma att slå ut subutex vid behandling av opiatberoende bekräftar Leif Grönblad, chef för metadonprogrammet i Uppsala för SR Ekot: ”Så är det”.

Men någon massutskrivning eller färre krav på patienter som vill komma med i programmen och bli fri från heroinberoende blir det inte, något som Svenska Brukarföreningen hade hoppats.
De som inte är heroinberoende kan bli beroende av Suboxone, resonerar Socialstyrelsen.
– Vi pratar om läkemedel som är narkotikaklassade. Så länge det finns missbrukspotential i substansen kommer det att vara attraktivt för andra grupper. Då menar jag att vi måste ha ett regelverk som förebygger läckage, säger Socialstyrelsens utredare Abit Dundar till Ekot.

• Fler heroinister skulle kunna få framgångsrik behandling med ersättningsmedel (ex Subutex och metadon) om utredning och planeringar i vården förenklades, konstaterade nyligen en ny studie.
Ett hundratal heroinberoende erbjöds en snabbare väg in till behandling, enligt principen låga tröskar in, höga trösklar ut ur vården. Behandlingen som var individuellt planerad med mer inslag av eget ansvar fullföljdes av 75 procent av deltagarna och användning av illegala droger gick ner till mycket låga nivåer.
Studien hade delfinansierats av Mobilisering mot narkotika.

Etiketter:

Annonser