Växjö-modell mot ungdomsvåld prisas

STOCKHOLM/VÄXJÖ Antalet anmälda fall i Kronobergs län av misshandel utomhus har minskat 17 procent sedan polisen inriktat sig på att stävja alkoholtillgången bland ungdomar. Den s k Växjö-modellen har nu utsetts till att tävla för Sverige i brottsförebyggande arbete i Europa.

Prjoektet vann i fredags den nationella tävlingen och priset delades ut av justitieminister Beatrice Ask.

”Varje fall av misshandel som kan förebyggas är en seger i form av minskat lidande och ökad trygghet. Växjö-modellen och de inblandade i projektet har givit ett viktigt bidrag till en sådan önskad utveckling av samhället”, står det bland annat i motiveringen.

Polisen har tillsammans med socialtjänst, åklagare, skattemyndighet, föräldrar och ungdomar visat i Kronoberg hur samarbete och specialinriktade insatser mot ungas alkoholmissbruk kan få effekter även på våldsbrottslighet.
Medan kommuner i närheten och riket haft problem med ökat våld så har Växjö-modellen visat att misshandeln utomhus tvärtom minskat kraftigt under projektperioden.

Två andra projekt som får hedersomnämnande i tävlingen är Komet – föräldrautbildning i Stockholm för att stärka relation mellan barn och vuxna; och Säker butik i Botkyrka.

Finalen av European Crime Prevention Award, ECPA, avgörs i slutet av november i Tavastehus i Finland. Tema i år är prevention mot alkohol och drogrelaterat våld.
Den svenska juryn har bestått av företrädare för Brottsförebyggande rådet, polishögskolan, Svensk handel och Sveriges kommuner.

• Fotnot: Mer information hos Brå om tävlingen och nominerade projekt.

Etiketter:

Annonser