Härstedt: strutspolitik av alliansen

STOCKHOLM ”Bra start, folkhälsoministern!”, utropar nykterhetsrörelsen efter beskedet att sänkt alkoholskatt inte är aktuellt för den borgerliga regeringen. Däremot är förra regeringens alkoholutredare Kent Härstedt kritisk och talar om ”strutspolitik” och okunnighet.

– Jag tycker att det är väldigt allvarligt om inte den frågan är aktuell. Jag skulle vilja definiera det som en slags strutspolitik. Att bara ropa på tull och polis är ju något som både tullen och polisen, i de remissvar jag har fått, inte tycker är gångbart, säger riksdagsman Kent Härstedt (s) till SR Ekot.

Härstedt väckte i sin alkoholutredning förslaget att sänka spritskatten med 40 procent för att hejda alkoholinförseln från grannländer med lägre alkoholskatter. Socialdemokraternas partiledning stödde efter långa interna diskussioner förslaget som dock stoppades av samarbetspartierna vänstern och miljöpartiet.

Nu är det alltså kristdemokraterna som verkar ha utnyttjat sin position för en nej-linje i den borgerliga alliansen, vars övriga partier tidigare varit mer inställda på att skattesänkningar kan behövas på olika alkoholdrycker. Istället annonserar folkhälsominister Maria Larsson (kd)(bild) att mer förebyggande insatser och skärpta lagar ska användas mot införsel och illegal vidareförsäljning.

Kent Härstedt tycker att småpartier som bromsar fått för stort inflytande och skulle vilja se en blocköverskridande överenskommelse för att sänka alkoholskatterna.
Han anser att det alltjämt är nödvändigt att se över skattenivåerna på alkohol. Och att gränshandeln fortfarande är stor till Sverige och att de svenska stora bryggerierna och spritleverantörerna ökat leveranserna av öl med upp till 340 procent dit och starksprit med 10-15 procent. Svenskar som handlar i norra Tyskland föredrar kända dryckesmärken.

Nykterhetsrörelsen som slår vakt om höga alkoholskatter för att inte konsumtion och skador ska öka har omvänt hälsat dagens besked från folkhälsoministern med tillfredsställelse.
– Det är mycket glädjande att den nya regeringen genom folkhälsoministern står upp för och försvarar den restriktiva alkoholpolitiken, säger IOGT-NTO:s ordförande Sven-Olov Carlsson i en kommentar.

Även ungnykteristernas bas välkomnar beskedet att sänkt spritskatt inte finns på alliansens agenda för närvarande.
– Det här är ett steg i rätt riktning för att styra upp den framgångsrika svenska alkoholpolitiken som försummats och monterats ner det senaste decenniet, säger Robert Damberg (bild), ordförande för Ungdomens Nykterhetsförbund till Drugnews.

Damberg pekar på hur alkoholskattesänkningen våren 2004 i Finland ledde till ökad konsumtion och problem och nu betraktas som ett misstag av de finska riksdagspartierna. Ett finskt förslag om skattehöjning är nu att vänta.

Robert Damberg tycker förre alkoholutredaren Kent Härstedts uttalande idag tyder på trångsynthet.
– Härstedt verkar ha hakat sig fast vid att sänka alkoholskatten, trots att alla incitament talar emot, säger Damberg.
Privatinförseln av alkohol minskade hela 12 procent första halvåret i år till Sverige, enligt forskare. Och Systembolagets försäljning har ökat med 5,9 procent hittills i år jämfört med året före.
– Istället för att ägna energi åt att sänka alkoholskatter som bara leder till mer problem är det väl bättre att verka för att sänka införselgränserna inom EU. Det är ju absurt att man får föra in två års alkoholkonsumtion varje gång man far över gränsen, säger Robert Damberg.

Etiketter:

Annonser