Steroider, falska ideal och våld

STOCKHOLM Rekordbeslag av anabola steroider och allt fler våldsbrott – så grova att de inte borde förekomma i fredstid – bekymrar myndigheterna. Men man vet inte ännu hur stort missbruket är.

Det framkom vid seminariet som Mobilisering mot narkotika anordnade i fredags. Tullens beslag har ökat från omkring 50 000 steroidtabletter till tre miljoner tabletter hittills i år. Ökningen beror främst på att en illegal fabrik som framställde dopingmedel sprängdes i januari av tullkriminalen.
Men även internethandeln med hormonpreparat befaras öka.

Det tragiska knivmordet i Tungelsta i våras väckte myndigheterna. En 26-årig man påverkad av alkohol och anabola androgena steroider (AAS) dödade sin styvdotter och våldtog hennes kompis. Det ledde till att nationella narkotikasamordnaren Björn Fries fick i uppdrag att se över hur bekämpning av anabola kan bli effektivare.

Det finns oro för ökad användning av dopingpreparat på svenska fängelser och en koppling till narkotikamissbruk. Men också ett snedvridet mansideal med muskelbygge som tidigt trummas in hos unga pojkar genom filmer och på gym där steroider blir en farlig genväg i jakten på ”vackrare kroppar”.

Fries ska senast i november presentera en handlingsplan för regeringen, bland annat om förebyggande insatser och behandling av missbrukare. Men han efterlyser även översyn av straffsatserna för dopingbrott, kartläggning över missbrukets omfång och specialistkompetens i hela landet.

Våldsbrott med dopingpreparat inblandade har dock förekommit återkommande under senare år. Riksidrottsförbundet och dopingjouren har varnat för ökad användning utanför idrottskretsar och rättsläkare har slagit larm om våldssambandet.
På seminariet häromdagen berättade Ingmar Thiblin, docent i rättsmedicin i Uppsala, om våldsverkarnas offer.
– Det slående är skadebilden, säger han. Det är ett övervåld som egentligen inte ska förekomma i ett land där det inte är krig, sade han enligt Dagens Nyheter.

• Enligt drogvaneenkäter är användning av AAS och tillväxthormon marginell i undersökningar som exempelvis Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning gör bland ungdomar. Cirka en-två procent av skolelever i nian och ungefär lika många bland mönstrande unga män svarar att de använt dopingpreparat. Bland de mönstrande har siffran inte ökat sedan 1994. Men frågan är hur det överensstämmer med verkligheten då antalet beslag och anmälda dopingbrott nära tredubblats under samma tid.

• Fotnot: Läs mer i boken ”Mandom, mod och morske män” (beställes via Mediahuset eller Svenska Narkotikapolisföreningen) om missbruk av anabola androgena steroider ur både medicinsk, rättslig och social vinkel. Författare är socionomen Tommy Moberg, Göteborgs Universitet, och Gunnar Hermansson vid rikskriminalpolisen. Den senare har i flera år försökt uppmärksamma myndigheterna om växande dopingproblem.

Etiketter:

Annonser