TV-film anmäld för utbrett rökande

STOCKHOLM Rökscenerna i novellfilmen ”Weekend” som sändes i SVT i början av augusti blev för mycket för riksförbundet Visir som anmält filmen till Granskningsnämnden för radio och tv. ”Det var som hämtat ur en reklamfilm för cigaretter”, säger Arne Stråby, styrelseledamot i Visir, till Drugnews.

Den svenska filmen Weekend – som fick pris för bästa novellfilm vid Göteborgs filmfestival tidigare i år – sändes på kvällen den 2 augusti i TV2. Särskilt en replik mot slutet ”Och så tar vi väl ett bloss till” med glada leenden, upprör Visir som anser att filmen kan uppfattas som en försåtlig smygpropaganda för rökning.
Filmen är 28 minuter handlar om två par som träffas ett veckoslut i en stuga ute i skogen. De medverkande har ofta en cigarett i handen, vilket Visir reagerat mot.

”Det utbredda rökandet i programmet ..//.. framställde rökningen tillsammans med andra människor som något helt normal och i grunden positivt”, skriver Visir i anmälan.
Förbundet menar att det strider mot vad som sägs i SVT:s policy och i villkoren för sändningstillstånd, dvs. att ta hänsyn till radion och tv:s särskilda genomslagskraft och visa återhållsamhet med rökning, alkohol och andra droger.

Henrik Andersson, regissör och manusförfattare till TV-filmen Weekend, förstår delvis Visir reaktion utifrån sin agenda. Men han anser att man borde rikta sin energi någon annanstans.
– Jag anser att man måste se på film och konst som något som människor kan hantera och reflektera över själva. Allt annat är ett omyndigförklarande av människor, säger Henrik Andersson till Tobaksfakta.

Visir har även tidigare anmält TV-program för att vara tobaksliberala, exempelvis Claire Wikholms deckarefigur i ”Bella bland kryddor och kriminella” för några år sedan. Man tyckte hon rökte för mycket, både i köket och i barns närhet. Programmet friades dock.
Arne Stråby på Visir har en känsla av att samtidigt som allt färre röker i samhället (färre än 20 procent av de vuxna), så verkar TV-teater och granskningsnämnd bli mer toleranta. Man verkar bortse från risker med passiv rökning och att även skådespelare bör ha rätt till en rökfri arbetsmiljö, resonerar han.

Etiketter:

Annonser