”Cannabis ingång till tyngre droger”

SOLNA Att tidigt missbruk av hasch/marijuana kan bli en inkörsport för s k tyngre narkotika har ibland ifrågasatts. Men nu finns vetenskapligt stöd efter råttförsök av forskare i neurovetenskap på Karolinska institutet i Solna.

Många grava missbrukare såsom heroinister har börjat med andra ”lättare droger”, som att röka cannabis i sin ungdom. Ett fenomen som är väl känt bland exempelvis sociologer och kallas trappstegsteorin.

Och är ett argument för att tillämpa en restriktiv drogpolitik för att ingripa tidigt och mot missbruk av alla slags narkotika. Men teorin har också kritiserats och ibland kallats för skräckpropaganda eftersom sambandet inte alltid vetenskapligt kunnat bevisas.

Nu har dock svenska forskare vid KI genom försök på råttor visat att cannabismissbruk i ungdomsåren ger långvariga förändringar i hjärnan. Och ökar risken för tyngre missbruk.

En grupp råttor fick det i cannabis rusaktiva ämnet THC injicerat under sin motsvarande tonårsperiod, medan en kontrollgrupp slapp. Alla råttorna fick därefter tillgång till heroin som de kunde självbetjäna i särskilda burar.
De som tidigare fått cannabis tog då mycket större doser heroin än de andra råttorna.

– Slutsatsen man kan dra är att cannabisanvändning i så här unga år när hjärnan är känslig och under utveckling så ger det långvariga effekter på hjärnan, säger Maria Ellgren, doktorand i neurovetenskap vid Karolinska institutet, till SR Vetenskapsradion.

Det är också visat att dessa förändringar även uppstår hos foster om mamman använt cannabis under graviditeten.
Maria Ellgren och hennes kollegor presenterade nyligen vid en forskardag aktuella studier i neurovetenskap nyligen på Karolinska institutet.

Fotnot: Artikeln i den vetenskapliga tidskriften Neuropsychopharmacology finns tillgänglig här (pdf): Artikel

Etiketter:

Annonser