1,3 miljoner brittiska barn lever med missbrukare

LONDON Omkring 1,3 miljoner barn i Storbritannien lever med minst en förälder som missbrukar alkohol, enligt en rapport. Nu lanseras organisationen Turning Point en kampanj för att uppmärksamma problemen och kräver att staten utreder dem.

Kampanjen ”Bottling it up!” vill lyfta på locket om de länge undertryckta problemen kring barn till missbrukande föräldrar.
Turning Point – som är en ideell välgörenhetsorganisation – vill att åtgärder sätts in och att drabbade familjer ska få bättre stöd. Man vill att utbredning och effekter av problemen utreds av staten och att fler tjänster ordnas för att hjälpa barn och föräldrar.

– Regeringen har börjat hjälpa barn som drabbas av föräldrarnas narkotikamissbruk, men vi beräknar att det är fem gånger så många barn som drabbas av föräldrarnas alkoholmissbruk, säger organisationens vd, Lord Victor Adebowale, i en kommentar.

Enligt en regeringsrapport från 2004 finns det cirka 1,3 miljoner barn som lever tillsammans med föräldrar som missbrukar alkohol (Government’s Alcohol Harm Reduction Strategy).

Alkoholmissbruk påverkar föräldraskapet negativt och kan leda till att de agerar inkonsekvent och brister i sin förmåga att förmedla känslor. Dessa familjer karaktäriseras av kaos och brist på rutin. Rapporten som presenterades i torsdags visar att det är problem som drabbar alla familjer oberoende av område eller socialgrupp.

Dessa barn lider ofta av dåligt uppförande, har svårt att visa känslor och har ofta problem i skolan. Barnen är bekymrade över sina föräldrars hälsa, har svårt att knyta kompiskontakter och de får ofta ta ansvar för syskon, föräldrar och hem. De tenderar ofta uttrycka sin ilska genom anti-socialt beteende och själva börja missbruka alkohol.

Det råder stor brist på hjälp och stöd för dessa familjer. Skam är en bidragande faktor till varför familjer inte söker hjälp, de är rädda att ”familjehemligheten” ska avslöjas. Det tillsammans med brist på information leder till att många också undviker att söka hjälp.

– Det är oacceptabelt att så många barn och familjer ska behöva drabbas av alkoholmissbruk och att det än i dag är ett dolt problem, säger Lord Victor Adebowale.

En viktig iakttagelse, enligt rapporten, är att personal som jobbar med vuxnas alkoholproblem känner sig dåligt utrustade att möta de behov som barn till missbrukare har, vilket medför att de istället väljer att fokusera på föräldrarnas problem.
Samtidigt upplever personalen som arbetar med barn att de har bristande kunskap, förmåga och självförtroende att hantera föräldrarnas missbruk, även då det påverkar barnet. Väldigt få upplever att de kan möta behoven från båda dessa grupper.

– År 2006 kan dessa barn inte längre ignoreras, avslutar Lord Victor Adebowale.

• Fotnot: Turning Points

Etiketter:

Annonser