Storsatsning för barn till missbrukare

STOCKHOLM Regeringen beslutade i torsdags att satsa totalt 115 miljoner kronor på kommunernas drogförebyggande arbete. Omkring 50 miljoner av dessa viks för särskilda insatser för barn till föräldrar med missbruksproblem eller psykisk ohälsa.

Ungefär lika mycket öronmärks för kommuners alkohol- och narkotikaförebyggande insatser – exempelvis föräldrastöd, trafiknykterhet, insatser i skola och på arbetsplatser. Samt även bekämpa tillgänglighet på narkotika och svartsprit. Medlen ska även kunna användas för fortsatta anställningar av lokala drogsamordnare.

Nära 14,8 miljoner kronor riktas även för insatser i öppenvården för ungdomar som riskerar utveckla eller har fastnat i drogmissbruk.

– Kommunernas förebyggande arbete är en viktig del i förverkligandet av vår svenska alkohol- och narkotikapolitik. För mig är det särskilt angeläget att vi nu bygger ut samhällets stöd till de hundratusentals barn som växer upp i missbruksmiljöer, säger folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson i en kommentar.

– All erfarenhet visar att om mamma eller pappa har problem med alkohol eller narkotika löper man mångdubbelt större risk, jämfört med andra barn, att själv senare i livet utveckla eget missbruk. Samhällets insatser kan hjälpa dessa barn till tryggare uppväxtvillkor, samtidigt som vi hjälper föräldrarna att bli av med sitt missbruk, fortsätter Johansson.

Kommunerna kan söka pengar via länsstyrelserna för insatserna.

• Fotnot: Fördelning av de statliga medlen för lokala förebyggande alkohol- och narkotikainsatser, samt utvecklingsarbete inom öppenvården enligt nedan länsfördelning:

Stockholms län 20,8 miljoner kronor för förebyggande (och 3,08 milj i öppenvård), Uppsala län 3,37 milj (0,5 milj), Södermanlands län 2,9 milj (430 000 kr), Östergötland 4,64 milj (680 000 kr), Jönköpings län 3,64 milj .(540 000 kr), Kronoberg 2 milj (290 000 kr), Kalmar län 2,58 milj (380 000 kr), Gotland 640 000 kr (90 000 kr), Blekinge 1,69 (250 000 kr), Skåne 12,9 (1,91 milj), Halland 3,16 (470 000 kr),Västra Götaland 16,9 milj (2 490 000 kr), Värmland 3,1 milj (450 000 kr), Örebro län 3,1 milj (450 000 kr), Västmanlands län 2,9 milj (430 000 kr), Dalarna 3,1 milj (450 000 kr), Gävleborgs län 3,1 milj (450 000 kr), Västernorrland 2,69 milj (400 000 kr), Jämtlands län 1,43 milj (210 000 kr), Västerbotten 2,85 milj (420 000 kr), Norrbotten 2,79 milj för förebyggande (och 410 000 kr för öppenvård).

Etiketter:

Annonser