Vinets hälsonytta ifrågasätts

SAN FRANCISCO Att måttlig alkoholkonsumtion skulle förebygga hjärt- och kärlsjukdomar är överskattat. Och att helnykterister skulle löpa större hälsorisker än de som exempelvis intar ett glas vin är också tveksamt. De slutsatserna drar ett internationellt forskarlag.

Forskarteamet med medlemmar från USA, Kanada och Australien har gått igenom 54 vetenskapliga studier av alkohol och dödlighet. Studierna omfattar hundratusentals personer i främst Nordamerika och Europa som följts under flera år.

Forskarna har bland annat funnit ett systematiskt fel i klassificeringen av nykterister. Nämligen att i den gruppen inräknas även ofta personer som slutat dricka alkohol i samband med åldrande och sjukdomar. När dessa rensats bort visar inte alkohol på någon särskilt skyddande effekt för hjärta och kärl i jämförelse måttlighetskonsumtenter och helnykterister.

– Därmed kan man inte längre klart säga att exempelvis vin är en hälsobefrämjare, säger till Drugnews Sven Andreasson, alkoholläkare på Folkhälsoinstitutet, som tagit del av resultaten.

Särskilt ifrågasätter forskarlaget, under ledning av doktor Kay Fillmore vid University of California, den s.k. j-kurvan. Den har enligt flera studier visat att dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar är högre hos nykterister än bland måttlighetskonsumenter, för att sedan stiga med ökat drickande. Man slår nu fast att storkonsumenter löper betydligt större risker att avlida i sådana sjukdomar än vad tidigare studier visat.

I de sju studier som riktigt jämfört sjuklighet och alkohol kunde man inte finna någon minskad dödlighetsrisk bland måttlighetsdrickarna jämfört med absolutisterna.
Men ofta anses äldre människor som dricker måttligt ha en bättre hälsa än deras ålderskamrater som inte dricker.
– Våra undersökningar tyder snarare på att måttlig konsumtion är ett tecken på god hälsa, inte nödvändigtvis dess orsak. Många minskar sin konsumtion när de blir äldre av varierande hälsoskäl, säger doktor Kay Fillmore i en kommentar.

Resultaten som publiceras i tidskriften Addiction Research and Theory kan nu leda till att sjukvårdens alkoholpolicys och rekommendationer i många länder måste ses över vad gäller föreställningen om att moderat alkoholkonsumtion förebygger exempelvis hjärtsjukdomar.

• Fotnot: Läs mer om studien ”Moderate alcohol use and reduced moretality risk: Systematic error in prospective studies”

Tema: Alkohälsa

Är alkohol nyttigt?

Forskarstudier hävdar då och då att mindre mängder alkohol kan vara nyttigt och minska risken att drabbas av en viss sjukdom.Samtidigt utpekas alkohol ligga bakom över 200 sjukdomar, tillstånd och skador (bl a cancer, mag- och leverproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, fosterskador, olyckor och våldsbrott).

•Européer har högst alkoholkonsumtion i världen. Bör vi verkligen av hälsoskäl dricka mer? •LÄS gärna EU-rapporten ”Alcohol in Europe, a public health perspective” (2006).

Etiketter:

Annonser