Städer lär varann om ungas drogvanor

STOCKHOLM/GÄVLE Flera europeiska städer går nu ihop mot narkotika och ska bland annat kartlägga ungdomars drogvanor. ”Samma mall ska användas i de olika städerna. Men vi vill inte bara ta fram en lägesrapport, utan också hitta skydds- och riskfaktorer”, säger Tomas Hallberg, direktör på ECAD:s huvudkontor, till Drugnews.

Drogsituationen är oroande i Europa, men skiftar ändå mycket i de olika länderna. I Sverige har få ungdomar testat narkotika, ungefär 7-8 procent av 15-16-åringarna, jämfört med uppåt 40 procent av de jämnåriga i Storbritannien, Irland och Frankrike. Detta enligt CAN:s återkommande skolenkäter i Sverige och ESPAD-studien, en återkommande prevalens-enkät vart femte år i Europa.

Men nätverket European Cities Against Drugs, ECAD, med idag cirka 250 städer som medlemmar och huvudsätet i Stockholm, anser inte att sådana studier räcker.

– De bara beskriver situationen, men visar inte hur man går vidare för att bromsa missbruket. Det handlar om att hitta faktorer som att den tid föräldrarna är med sina barn påverkar och att sprida metoderna vidare.
– Det är inledningsvis 15 städer som från nästa år är med i undersökningen som använder samma mall. Fler städer kommer att gå med och materialet kommer nog att bli populärt bland forskare framöver, säger Tomas Hallberg.

Projektet ska ledas av universitetet i Reykjavik. Island har redan under fem år framgångsrikt provat det och tog initiativ i ECAD att på stadsbasis låta det växa.

I Sverige är det hittills klart att Gävle, Stockholm och Örebro ska ingå i studien. Dessutom Reykjavik och städer i Danmark, Norge, Finland, Ryssland, Lettland, Litauen, Bulgarien, Serbien och Turkiet. Städer i Tyskland och Irland är på gång.

Gävle är alltså en av kommunerna som ingår i drogstudien. I staden har på kort tid tre unga män avlidit efter överdoser.
– Det som är den stora faran i Gävle just nu är antalet unga pojkar som har dött av överdoser av opiatpreparat. Vi hoppas få inspiration och kunskap från andra kommuner i Europa och att det kan få färre ungdomar i Gävle att prova, säger Johnny Gustafsson, socialtjänsten i Gävle, till SR Ekot.

• Fotnot: På torsdag släpper EU:s narkotikaobservatorium, ECNN , sin årsrapport om drogsituationen i unionen.

Etiketter:

Annonser