Lika effektiv behandling utan metadon

LONDON Det finns ingen märkbar skillnad när det gäller dödsfall mellan en grupp heroinberoende som i slutet av 1960-talet fick drogfri behandling mot sitt missbruk, och andra grupper som fått behandling med substitutionspreparat som metadon.

Det visar en uppföljning av 86 patienter i en engelsk stad med ungefär 54000 invånare, som mellan åren 1966 och 1967 diagnostiserades som heroinberoende.

Samtliga patienter behandlades vid den lokala psykiatriska mottagningen. Till skillnad från de flesta övriga brittiska mottagningar användes där inte substitutionspreparat (metadon) förän 1989.

Resultatet av en uppföljning 33 år senare presenteras i en artikel i tidningen British Journal of Psychiatry.

Den huvudsakliga behandlingen vid mottagningen bestod av omedelbar hjälp vid kriser, individuell rådgivning, regelbunden uppföljning, grupp för att förebygga återfall och behandling med andra läkemedel än opiater.

Vid en uppföljning efter 33 år saknades information om sju personer och det fanns bristfällig information om 15. Av de övriga 64 hade 19 avlidit. Av de 45 som fortfarande levde var 36 fria från opiatberoende, medan 9 fick metadon.

Många av de som hade dött, hade gjort det på grund av överdoser. Åtta av de avlidna dog av överdos av opiater, samtliga av dem fick vid sin död metadon från en klinik utanför undersökningsområdet.

I sina slutsatser skriver forskarna att även om metadonbehandling ger fördelar i form av en stabilare social situation och minskad brottslighet, så har de slagits av det stora antalet dödsfall bland dem som använt metadon och av den negativa uppfattningen om livet bland dem som för närvarande får metadon.

Resultatet i undersökningen när det gäller andelen döda skiljer sig enligt forskarna inte från resultatet i liknande långtidsundersökningar som gjorts på patienter som fått ersättningsmedel.

”Vår studie tyder på att det är möjligt att uppnå lika bra resultat, utan att tillgripa långvarigt förskrivning av opiater.”

Fotnot: Undersökningen finns beskriven i artikeln ”Heroin dependence in an English town: 33-year follow-up” i British Journal of Psychiatry (2005), 187, 421-425.

Etiketter:

Annonser