Åklagare kräver tobaksvarning i filmer

MARYLAND Inför tobaksvarningar i filmer där rökning förekommer! Det uppmanar amerikanska 32 statsåklagare i ett brev filmbolaget Paramount. Det handlar om filmer som distribueras på video, dvd och andra tekniska media.

Åklagarna hänvisar till en ny amerikansk studie – som Drugnews tidigare redovisat – som visar att inslag med tobaksrökning i filmer riskerar tredubbla risken för barn i 10-14-årsåldern att lockas börja röka. Att se filmstjärnors röka influerar barnen mer än kompisar och föräldrars beteende.

Enligt studien som presenterades i början av november gäller det tonåringar i hela USA, oberoende av hemvist och etnisk tillhörighet. Rökning påstås otvetydigt locka hundratusentals barn att börja röka varje år.

“Vi tror att tiden nu är inne för den amerikanska filmindustrin att ta sitt ansvar och minska barnens exponering för tobak på film“, skriver statsåklagarna rapporterar Tobaksfakta.

Initiativet till brevet har tagits av Joseph Curran från delstaten Maryland. Han drev på att Maryland var en av de 46 stater som deltog i den stora processen mot amerikanska tobaksbolag. Det ledde till en uppgörelse 1998 där bolagen förband sig vid att betala ett skadestånd på motsvarande 206 miljarder kronor till delstaterna, fördelat under 25 år.
En tobaksvarning avsedd att visas på film håller på att tas fram av The American Legacy Foundation, en förebyggande organisation som grundades med hjälp av skadeståndet.

Etiketter:

Annonser