Kraftigt minskad opiumproduktion i Burma

WIEN Opiumarealen i Burma – världens näst största producent av råmaterialet till heroin – minskar i år med en fjärdedel och själva skörderesultatet med 16 procent jämfört med ifjol. Det innebär att opiumodlingen nu är 80 procent lägre än toppåret 1996, enligt en ny FN-rapport.

Enligt rapporten om Burma (Myanmar) från UNODC, Förenta nationernas organisation mot kriminalitet och droger. har arealen som används för opiumodling minskat från 44 200 hektar ifjol till 32 800 hektar i år. Den totala möjliga opiumproduktionen i Burma beräknas till 312 ton, jämfört med 370 ton förra året.

När Burma producerade som mest opium för tio år sedan låg den potentiella produktionen på 1 760 ton. Men opium och herointillverkning har minskat i den s.k. Gyllene Triangeln (området där Burma, Laos, Thailand och Kina möts) och alltmer tagits över av Gyllene halvmånen (Afghanistan och dess närområde).

Efter Afghanistan är Burma det land i världen som odlar mest opium. Burmas andel av den globala opiumodlingen har minskat och uppgår idag till ungefär 21 procent, medan Afghanistan idag står för 87 procent.

Den nya regering som efterträdde det tidigare militärstyret i Burma anslöt sig till internationella konventioner och beslutade 1999 att senast 2014 ha eliminerat all opiumproduktion i landet. Opiumkungar har gripits, regionala förbud har införts (senaste i somras i Wa-regionen som gränsar till Kina) och FN har stött alternativ odling.

Demokratiskt underskott, etniska konflikter och fattigdom är dock fortfarande problem som försvårar narkotikabekämpningen i Burma. Och i regionen södra Shanstaten rapporteras ökad opiumproduktion.
Trots att en fjärdedel av hushållen som är involverad i opiumhanteringen i Burma ska ha slutat under senaste året beräknas fortfarande 965 000 personer ha sin utkomst av den. En socioekonomisk studie som FN gjort – trots problem med att få besöka några regioner – visar att 82 procent odlar opium för att kunna försörja familjen, medan tolv procent använder opiet främst för eget missbruk eller som traditionell medicin.

Världssamfundet måste ha visdomen att bekämpa narkotika och fattigdom samtidigt, och öka ansträngningarna med att stödja de fattigbönder som drabbas av inkomstförluster när odlingen minskar, understryker Antonio Maria Costa, chef för UNODC, i en kommentar till Burma-rapporten.

Fotnot: Hela FN-rapporten Myanmar Opium Survey (pdf-fil).

Etiketter:

Annonser