Drogtest vanligare på storföretag

STOCKHOLM Drogtester blir allt vanligare inom arbetslivet. 70 av landets 100 största företag testar personalen. Slumpvisa kontroller förekommer på vart fjärde storföretag. Av de cirka 50 000 tester som årligen görs så visar 2-2,5 procent positivt utslag.

Vanligast med drogtester inom arbetslivet är vid nyanställningar och vid direkt misstanke om att någon år påverkad. Men slumpvisa oanmälda kontroller ökar, och inte bara på transportföretag och andra säkerhetsklassade arbetsplatser.

För tre år sedan svarade 59 av storföretagen att de använde drogtester, jämfört med alltså 70 vid enkäter 2004-2005. Slumpvisa tester har samma period ökat från 11 till 23 av de tillfrågade företagen.

– Vi ser en liknande utveckling med fler drogtester i hela Europa. När missbruket i samhället ökar, befarar man naturligtvis att det ökar på även i arbetslivet, säger Per Björklöv, som ansvarat för studierna, till Svenska Dagbladet.
Han arbetade tidigare på Karolinska universitetssjukhuset, nu är han utbildningskonsult åt Karolinska.

Två strömningar noteras inom området. Dels använder fler branscher metoden för att säkra en nykter och säkrare arbetsmiljö, dels testar företagen för fler olika preparat. Idag är cannabis, amfetamin och opiater vanligast, men även exempelvis anabola steroider och GHB ingår numer vid analyserna.

Drogpolicys finns idag på många företag. Frågan om drogtest har dock varit kontroversiell, men löses ofta lokalt i avtal mellan fack och företag. Anställda som ertappas med droger i kroppen erbjuds ofta rehabilitering. Men vägrar någon att delta i testet så kan det bli grund för en uppsägning.
Slumpvisa drogtester används dock mest på företag där hela arbetsplatsen har hög säkerhetsrisk.

Etiketter:

Annonser