Få barn till missbrukare får hjälp

STOCKHOLM Över hälften av landets kommuner har särskilda stödgrupper för barn till alkoholmissbrukande föräldrar. Men knappt två procent av de omkring 200 000 barn som det handlar om får verkligen hjälp, enligt en studie av IOGT-NTO:s Juniorförbund.

I kommunenkäten som nykterhetsförbundet gjort så svarade 57 procent att särskilda stödgrupp fanns i kommunen. Det är samma andel som vid en liknande studie 2004.
I dessa 136 kommuner uppgavs att sammanlagt 1 867 barn fanns i stödgrupperna.

Men mot bakgrund av att omkring 200 000 barn växer upp i familjer där ena eller båda föräldrarna missbrukar, så är antalet som får hjälp litet. I undersökningen uppgav 36 procent av kommunerna att de skulle satsa mer resurser på hjälp till barnen medan 63 procent avser att behålla insatserna på dagens nivå för målgruppen.

– Vi är mycket oroade. När alkoholkonsumtionen ökat är det barnen som fått ta de hårdaste smällarna, säger Carina Eriksson, ordförande i IOGT-NTO:s juniorförbund i en kommentar.
– Vi kräver att alla kommunerna ska skaffa stödgrupper och att mer insatser satsas på att stödja de här barnen. Att pappa eller mamma dricker är ingenting barnen talar öppet om och därför måste samhället vara extra uppmärksammat på hur barnen mår.

Fotnot: Kommunrapporten från Junis (pdf).

Etiketter:

Annonser