Fulla flickor tar stora risker

LONDON Berusade unga kvinnor far mer illa än män. De blir mer sexuellt utnyttjade, skadar sig och hamnar i bråk med polisen. Det visar en studie som gjorts på uppdrag av den brittiska alkoholindustrin.

“Mest oroande är att fulla unga kvinnor verkar ta mer risker än män“, säger Jean Coussin, vd för Portman Group, ett kampanjorgan för alkoholindustrin i Storbritannien, till BBC.

Undersökningen om risken av en blöt kväll gjordes bland 500 kvinnor och lika många män mellan 18 och 30 år. Och man fann resultaten alarmerande.

Mer än var tredje kvinna hade i berusat tillstånd blivit sexuellt utnyttjad, jämfört med två procent av männen. Hela 34 procent av kvinnorna hade haft oskyddad sex. Mer än hälften av dem hade på fyllan hamnat i gräl (45 procent av männen) och 27 procent hade fått tillsägelse eller gripits av polisen (16 procent av männen).
Nära var femte kvinna hade skadat sig i samband med att de druckit, jämfört med 16 procent av männen.

I studien fick även de tillfrågade svara på varför de dricker sig berusade. Nära var tredje uppgav att drack för mycket när de haft en dålig dag eller vecka och 31 procent sade att de drack för att stärka självförtroendet. Något fler, 34 procent, uppgav grupptryck som orsak.

Ungdomars – särskilt flickors – ökade alkoholkonsumtion har tidigare uppmärksammats i Storbritannien. Fler leverskador, yngre patienter – samtidigt ska pubarna i vinter ges möjlighet att öka öppettiderna.

Även i Sverige har flickor alltmer närmat sig killarnas alkoholmönster.
Risken för unga kvinnor att bli sexuellt utnyttjade ökar när de är berusade och de hamnar ofta i gräl.
– Tjejer i tonåren har en kortare stubin än killar, och det beteendet förstärks med alkohol, säger kriminalinspektör Björn Sellström på Citypolisen i Stockholm som länge arbetat med ungdomskriminalitet, till Aftonbladet.

Etiketter:

Annonser