Alkoholläkare kritiska till fackets tystnad

STOCKHOLM Sveriges läkarförbund borde tydligt ta ställning mot förslag om en sänkning av alkoholskatterna. Det anser alkoholläkarna Peter Allebeck och Sven Andreasson i en debattartikel i Läkartidningen. I ett svar öppnar ordföranden Eva Nilsson Bågenholm för att förbundet efter en särskild förfrågan hos sina expertföreningar kan komma att plädera mot en skattesänkning.

I en debattartikel i senaste numret avLäkartidningen är professor Peter Allebeck, Centrum för folkhälsa i Stockholms län, och Sven Andreasson, avdelningschef på Folkhälsoinstitutet, kritiska till att Läkarförbundet inte tydligt tagit ställning mot en sänkning av alkoholskatterna i sitt remissyttrande över utredaren Kent Härstedts utredning Gränslös utmaning – alkoholpolitik i en ny tid.
Läkarförbundet har enligt de båda istället koncentrerat sig kring frågor om sekundärprevention inom sjukvården och insatser i arbetslivet.

– Förbundet har därmed helt lämnat därhän det enskilt viktigaste förslaget i utredningen, nämligen en sänkning av skatten för öl och vin med 30 procent, vilket är en vidareutveckling av delbetänkandets förslag om 40 procents sänkning av spritskatten, som förbundet inte heller har kommenterat, skriver Allebeck och Andreasson.

De två hänvisar till att läkarkåren ofta visat ett starkt engagemang i alkoholfrågor och aktivt tagit upp och drivit olika policyfrågor.
– Det är därför med beklagan vi konstaterar att förbundet inte mer aktivt tagit ställning mot den nedmontering av alkoholpolitiken som skett i samband med EU-anpassningen, skriver de båda alkoholläkarna.

Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm svarar i samma tidning att förbundet istället för att värdera olika alkoholpolitiska styrmedel historiskt har “valt att lyfta fram de medicinska aspekternas på alltför hög alkoholkonsumtion, de preventiva arbetet i sjukvården och andra vårdfrågor“.

Hon konstaterar också att förbundet inte fått några synpunkter från delföreningarna när det gäller just förslaget om sänkt alkoholskatt och att detta är en brist. Läkarförbundet har nu skickat ut en särskild förfrågan till förbundets specialitets- och intresseföreningar med experter på alkoholrelaterad sjuklighet, för att få deras syn på frågan om alkoholskatten.

“Om svaren är entydiga kan det eventuellt ge centralstyrelsen underlag för att mer aktivt plädera mot förslaget att sänka alkoholskatterna“, skriver Eva Nilsson Bågenholm.

Etiketter:

Annonser