Även finländare vill ha rökfria krogar

HELSINGFORS En majoritet av finländarna vill ha helt rökfria restauranger. För ett år sedan ville en majoritet behålla nuvarande systemet, där rökning är tillåtet i separata utrymmen. En skärpt lagförslag väntas under hösten.

Det är det finska Folkhälsoinstitutet som presenterar en opinionsundersökning där finländarna har fått säga vad de anser om rökning på restauranger.

Av de 3 232 finländare i åldrarna 15-64 år som besvarat enkäten anser 61 procent att restaurangerna ska vara helt rökfria. Dagens finska regler som tillåter rökning i separata utrymmen, stöds av 34 procent av de tillfrågade. Fem procent vill att det ska vara helt fritt att röka på restauranger.

Resultatet innebär en kraftig opinionsförändring på ett år. I fjol ansåg en majoritet, 62 procent, att det rådande systemet var bra, skriver den finska nyhetsbyrån FNB. Den troliga orsaken till opinionsförändringen är att flera andra länder – såsom Irland, Norge, och Italien – infört rökförbud och att det varit en debatt också i Finland.

I juni föreslog en arbetsgrupp inom social- och hälsovårdsministeriet att Finland skulle införa ett rökförbud utformat som det som numer gäller i Sverige. Finska regeringen väntas under hösten lägga fram ett förslag till riksdagen om rökförbud på serveringar från nästa sommar. Alla andra arbetsplatser i landet är rökfria sedan 1995, rapporterar Tobaksfakta.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Etiketter:

Annonser